Hayatı

Bediüzzaman’ın cesaretli davranışları

Bediüzzaman’ın hayatı, ölüm tehlikeleriyle karşılaşacak derecede cesaret örnekleriyle doludur. Bunun yanında, komik denilebilecek hadiseler de yaşamıştır. Hükümet, anlaşılmaz bir biçimde onunla uğraşmıştır.

Bediüzzaman, zorbalıkla, senelerce sürgüne gönderilmiş ve hapsedilmiştir. Hatta bir defasında tımarhaneye bile gönderildi. Gönderildiği akıl hastanesinde doktorlar onu sorguya çeker.

Nursi’yi sorgulayan doktor onun hakkında yazdığı raporda şöyle diyor: “Said Nursi İstanbul’da gördüğüm müstesna zekada, çok kıymetli bir insan”

Doktor yazdığı raporun neticelerinden habersizdi. Rapor Osmanlı Padişah’ının sarayına ulaşınca şaşkınlık uyandırır ve yetkilileri endişeye sokar. Bunun üzerine derhal bir emir çıkarılarak Nursi hastaneden çıkarılır. Yetkililer hatırına bu kez de onu satın almak ve ona rüşvet vermek gelir. Bir mevki vererek on tehdit ederler. Hem böylece zorbalık yapacağına itibarını yok etmiş olurlar. Bir fermanla yüksek bir maaşa bağlanacağını söylerler. Maaş en az bin kuruş olacaktı.

Savunma bakanı olan Şefik Paşa Bediüzzaman’a bu maaşın verileceğini söyleyip onu göreve davet eder ve ekler. “Padişah efendimiz size selam eder ve size maaş olarak bin kuruştan başlayıp ileride 30 altın liraya kadar yükselecek maaş vermemizi emrediyor” Bediüzzaman şöyle cevap verir: “Sizler rüşveti meşru görüyorsunuz, bana bin lira verecek olsanız dahi ben dilenci değilim, kabul etmiyorum.” Şefik Paşa:”Sen reddedilmeyen irade-i hümayûnu geri çeviriyorsun.” deyince, Bediüzzaman: “Reddediyorum çünkü bu sayede padişahın huzuruna çıkıp hak ve hakikati belirtmeye fırsat bulacağım” der.

Şefik Paşa, “Sonunda cezalandırılıp hüsrana uğrayacaksın.”

Nursi, “İstanbul’a kellem koltukta geldim, öldürülürsem ümmetin kalbine gömüleceğim” diye cevap verir.

Neticede onun ne baskı ve zorbalıkla durdurmak ne de parayla satın alınmak mümkün olmuştur.

Ahmed Behçed
Mısır-el-Ehram Gazetesi Başyazarı
22.12.1998/03 Ramazan 1419

Author


Avatar