Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Portre
Nurani silsilenin 13. asırdaki halkası ve asrının müceddidi, “… onlardan ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar…”(Nisa;162), “Allah’ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.”(Tevbe:32) ayetlerinin remzen parmak bastığı(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78, 94.) mürşid. keep reading
0