Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Yarışmalar

Köprü Dergisi 2017 Yılı Makale İşleme Yarışması’na iştirak etmek isteyen sayın talipli!

 

Yapılması gereken bütün iş ve işlemler yarışma yönergesi ve diğer belgelerde vardır. Başlangıç aşamasında sizlere kolaylık sağlamak maksadıyla bu kısa yol haritasından istifade edebilirsiniz:

 1. Size eposta ekinde gönderilen yarışma yönergesini iyice okuyunuz.
 2. İstediğiniz bir Köprü Dergisini kendinize konu olarak seçiniz.
 3. Seçtiğiniz bu dergiyi yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com eposta adresine bildiriniz.
 4. Yarışma Sekretaryasınca kaydınız yapılarak size teyit iletisi gönderilecektir.
 5. Bu teyit iletisinin ekinde yarışma yönergesi, değerlendirme dosyası ve özgeçmiş formatı dosyası gönderilecektir.
 6. Çalışmalarınıza başlayınız.
 7. Bitirdiğiniz dosyaları yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com eposta adresine 23 Mart 2017 tarihinden önce gönderiniz.
 8. Yapılacak iş ve işlemler için yarışma yönergesini ve diğer belgeleri iyice okuyunuz. Şayet içinden çıkamadığınız bir husus yine de kalırsa yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com eposta adresinden sual edebilirsiniz.

 

Muvaffakiyetler dileğiyleGenç yazarlar, her yaştan kalem erbabı, akademisyen adayları, analitik düşünürüm diyenler…
Sizi KÖPRÜ’ye davet ediyoruz!

Katılmak için tıklayınız.

*
**

Yeni Asya Vakfı

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi’nden

Yarışmaya Davet

 

Yarışmanın Adı:

Köprü Dergisi 2017 Yılı Makale İşleme Yarışması

 

Yarışmanın amacı:

Bilhassa genç araştırmacıları ve yazar adaylarını bilimsel makale okumaya, analitik düşünmeye ve akademik makale yazmaya yöneltmek. Köprü Dergisine yazar adayı yetiştirmek.

 

Yarışmanın konusu:

Yarışmanın ana konusu Köprü Dergisinin herhangi bir sayısındaki herhangi bir makaleyi işleyerek geliştirmektir.

Risale-i Nur’u akademik bir usul ve üslupla şerh etmeyi ve güncele uyarlamayı hedef edinmiş hakemli bir dergi olan Köprü Dergisi her sayısında bir dosya konusunu ele almakta ve yazarlardan bu konu ile ilgili olarak gelen makalelerden uygun görülenleri yayınlamaktadır.

Dosya konusu hakkında yazar adaylarına çağrı yapılırken gönderilmiş olan çerçeve yazısı daha sonra derginin o sayısının ilk sayfalarında da yayınlanmaktadır.

Yarışmacılar önce Köprü dergisinin herhangi bir sayısını kendilerine materyal olarak seçecekler ve bu sayıda yer alan makaleleri editörün belirlediği amaca uygunluk yönünden inceleyerek kritiğini yapacak ve puanlayacaklardır.

Yarışmacılar dergideki makalelerden birini seçerek bu makaleyi yeniden yazmak suretiyle işleyip geliştireceklerdir.

 

İştirak şartları:

Yarışmaya iştirak konusunda yaş, cinsiyet, eğitim sınırı olmadığı gibi coğrafi sınırlama da yoktur. Yarışmaya herkes katılabilir.

Seçilecek olan derginin konusu/sayısı hakkında herhangi bir sınırlama yoktur. Basılı derginin yanısıra, Köprü dergilerinin 1-126 arasındaki 126 adet sayıya, tam metin olarak  http://www.koprudergisi.com/ adresinden erişilebilir.

Yarışmacılar seçtikleri sayıdaki mevcut makalelerden birini işleyip geliştirerek hazırlayacakları yeni makalenin yayın haklarının Köprü Dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar. 

 

Yönerge:

 1. Yarışmacılar seçtiği dergideki her bir makaleyi eleştirel bir bakış açısıyla okuyacak, aşağıdaki kıstaslar üzerinden değerlendirecek ve puanlayacaktır. Değerlendirme cetvelinin en altta bulunan kutusuna yazacaktır.

 

 

Değerlendirilen Köprü Dergisinin
Sayısı                         :

Makalenin Adı        :

Yazarı                                   :  

 

Değerlendirme Konusu:

Verilen Puan/ Tam Puan

-Risalelerdeki ilgili kısımlar tam olarak taranmış ve nazara alınmış mı? (Bu sorunun cevabında özellikle her sayının sonunda yer alan ve derginin hazırlanması ve yazarlardan yazı istenmesi aşamasında yazar adaylarına gönderilmiş olan Risale derlemelerinden faydalanılacaktır).

…/16

-Risaleleri şerh eden konu ile ilgili yardımcı kaynaklara ulaşılmış mı?

…/12

-Bilimsel yazı yazma ve atıf yöntemlerine uyulmuş mu?

…/12

-Makalenin konusu, derginin o sayısının amacına uygun mu?

…/12

-Makale ele aldığı konuyu amaca uygun olarak ve derli toplu biçimde ifade edebiliyor mu?

…/12

-Makalenin başlığı o sayının dosya konusuna ve amacına uygun mu?

…/6

-Makalenin dili ve üslubu amaca uygun mu?

…/12

-Makale yeterince özgün mü?

…/12

-Makale yabancı dillere tercüme edilmeye değer mi?

…/6

(Bu kısma değerlendirdiğiniz makale hakkındaki yarım sahife civarındaki görüşünüzü yazınız. Diğer makaleler için de bu formu kopyalayarak hepsini tek bir metin (Word) dosyasında alt alta yazınız. Bununla ilgili format dosya size başvurunuzun ardından gönderilecektir.)

 

 1. Yarışmacılar makaleler için ayrıca ortalama yarım sayfalık birer özet hazırlayacak ve makalelerin olumlu ve olumsuz yönlerini gerekçeleriyle açıklayacaktır. Bu özet değerlendirme yukarıdaki cetvelin en alttaki hücresine yazılacaktır. Bununla ilgili format dosya size eposta ile gönderilecektir.)
 2. Son olarak yarışmacılar seçtikleri dergideki bir makaleyi yeniden yayınlanacağı varsayımıyla yeni bir makale biçiminde geliştirecektir. Bu geliştirme atıfları ve kaynakları geliştirmek, başlıkları artırmak ve metni geliştirmek, yeni konular ve yeni bakış açıları eklemek şeklinde olabilir.

 

Yarışma takvimi:

Adaylar hazırladıkları dosyayı 23 Mart 2017 tarihine kadar enstitü yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com eposta adresine göndereceklerdir. Yarışma sonuçları Köprü Dergisi 2017 yaz sayısında açıklanacak ve başvuru sahiplerinin eposta adreslerine bildirilecektir.

 

Yarışma değerlendirme kıstasları:

Yarışmacılar eşit statüde olmayacağından yarışma kıstasları da eşit uygulanmayacaktır. Adil bir puanlama için yarışmacılar jüri tarafından özgeçmiş bilgilerine göre değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Değerlendirmede şu hususlar gözönünde bulundurulacaktır:

 1. Yarışmacının akademik alanı. Mesela sosyal bilimler alanında çalışanlardan daha yüksek performans beklenir.
 2. Yarışmacının eğitim seviyesi. Mesela lisans seviyesinde bitirme tezi hazırlamış olanlardan daha yüksek performans beklenir.
 3. Yarışmacının yazarlık tecrübesi. Mesela daha önce bu tür bir yarışmaya iştirak etmiş ya da Köprü ve benzeri dergilerde akademik makalesi yayınlanmış olan adaylardan daha yüksek performans beklenir.

 

Ödüller:

 1. Birinciye 1.500 TL

    İkinciye        1.000 TL

    Üçüncüye     500 TL

olmak üzere ilk üç yarışmacıya ödül verilecektir.

 1. Yarışmaya iştirak eden ve makale teslim eden adaylardan ödül almamışlar arasından çalışma dosyasını teslim sırasına göre ilk 10 (on) başvurucuya bir yıllık Köprü Dergisi aboneliği hediye edilecektir. Kendi aboneliği olanlara bunun yerine bir başka kitap yahut başka bir hediye verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

SSS – SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Katılmaya karar verirsem ne yapacağım?

Önce dergi seçeceksiniz, Yarışma Sekretaryasının RNEank@gmail.com eposta adresine seçtiğiniz dergiyi bildireceksiniz. Bu bildiriminiz üzerine yarışmaya kaydınız yapılarak sekretaryadan teyit epostası alacaksınız. Bu eposta ekinde size yarışma yönergesi, özgeçmiş formatı dosyası ve değerlendirme dosyası gönderilecektir. Sonra, seçtiğiniz dergiyi ve sair gerekli dokümanı okumaya başlayacaksınız. Dergileri tarama, seçme ve okuma işini, basılı derginin yanısıra; Köprü’nün 46-126 arasındaki sayılarının tam metin olarak bulunduğu http://www.koprudergisi.com/ adresinden ulaşarak da yapabilirsiniz.

Önce derginin girişindeki “editör” başlıklı yazıyı dikkatle okuyunuz ve bu sayının amacını tesbit ediniz. (Köprü dergisinin genel amacının risaleleri akademik bir üslup ve yöntemle açıklamak ve güncele uyarlamak olduğunu hatırdan çıkarmayınız). Ardından derginin son kısmındaki risale metinlerini okuyunuz. Sonra editör yazısını tekrar okuyunuz yukarıdaki yönergede verilen şablon yardımıyla her bir makaleyi okuyup puanlayınız. (“altını çizerek okumak” denilen usulü uygulamanızı öneririz.)

Ayrıca her bir makale için ortalama yarım sayfalık değerlendirme yazısı hazırlayınız.

Ardından seçeceğiniz bir makaleyi geliştirerek yeniden yazınız.

Son olarak makaleler için doldurduğunuz puan tablosunu, yazdığınız özetleri ve hazırladığınız yeni makaleyi sekreteryaya ulaştırınız.

 

 1. Yarışma için hazırladığım dosyaları sekretaryaya gönderirken dikkat edeceğim hususlar ve gönderilecek belgeler nelerdir?

Yarışmacılar çalışmalarını tamamladıktan sonra elde ettikleri metin (Word) vasatındaki:

 1. Özgeçmiş (Size gönderilen formata uyunuz.),
 2. İşlenilen Makale, (Makale yazma usullerine ve atıf yöntemine uyunuz.)
 3. İşlenmiş makale dışındaki diğer makalelerin değerlendirme tablosu ve özetlerinin bulunduğu dosyayı, (Size gönderilen formata uyunuz.),

sıkıştırarak (*.rar, *.zip vb) tek bir dosya halinde yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com adresine göndereceklerdir:

 

 1. Jüride kimler olacak?

Jüri üyeleri, sekretarya tarafından belirlenecek.

 

 1. Jüri neye göre karar verecek?

Jüri işlenen makale dışındaki özet ve değerlendirmeleriniz ile işlenmiş makalenizi inceleyip notlandıracak ve yeni bir makale yazmakta akademik kapasitenizi ne ölçüde kullandığınıza bakarak karar verecek. Bu değerlendirmede yazdığınız metinlerin imla ve şekil kıstaslarına uygunluğu kadar muhteva itibariyle yeterli olup olmadığı da değerlendirilecek. Ayrıca akademik özgeçmişiniz de bir puanlama kıstası olacak.

 

 

 1. Bunun dışındaki sorular için ne yapmalıyım?

Öncelikle yarışma yönergesi ve sıkça sorulan soruları iyice inceledikten sonra zihninizdeki sualin cevabını bulamazsanız yarışma sekretaryasına eposta ile sorabilirsiniz.

 

Değerli Köprü dostu,

Ayrıntılar ve yarışmaya iştirak için lütfen -tercihen e-posta ile- yarışma sekretaryasına başvurunuz:

Yarışma Sekreteri: Hayati Binler

(Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreteri)

Telefon : +90 533 491 1883

Eposta : RNEank@gmail.com

0