Eserleri

Dünyanın dört bir yanında Risale-i Nur

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “biz acele ettik, kışta geldik” özdeyişle ifade ettiği Nur ağacının tohumunun ekildiği zamanı ifade ettiği bin bir rahmet, meşakkat, hapis, sürgün mevsiminden sonra, kökleri Kur’an-ı Azimüşşana bağlı olan bu ağacın dalları muhteşem bir tarzda gelişip büyümüş ve dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır. Nur ağacının meyveleri insanlığın istifadesine sunulmuştur.

Nur eserleri sadece Türkçe olarak ve yalnız Türkiye’de kalmamış, birçok dünya dillerine çevrilmiş ve çevirmeler devam etmektedir. Bizim tespitlerimize göre Türkçe hariç yirmi bir dile çeviriler yapılmıştır. Bunun yanında unutulmaması gereken bir husus da özellikle İngilizce ve diğer dünya dillerine yapılan çevirilerden sadece o dili konuşan millet tarafından istifade edilmenin de ötesinde başka insanların da istifade ediliyor olmasıdır. Mesela; İngilizce’ye yapılan çevrilerden birçok millete mensup insanlar istifade etmektedir.

Çünkü, İngilizce dünya ve bilim dili olması, Arapça’nın birçok İslam ülkesi tarafından öğrenilmesi ve bilinmesi özellikle bunlara benzer dillerde basılmış eserlerin istifade alanını genişletmektedir. İlk etapta küçük Risalelerin çevirileri yapılmışken sonradan büyük eserlerin de çevirileri yapılmıştır. Büyük eserlerden; Sözler (İngilizce, Arapça), Şuâlar (Arapça), Lem’a’lar (Arapça, İngilizce), Mektubat (Arapça, İngilizce), Tarihçe-i Hayat (Arapça, İngilizce), Mesnevi-i Nuriye (Arapça), İşaratül-İcaz (Arapça), Lahikalar (Arapça), Muhakemat (Arapça) bütün olarak yazılmıştır.

Özellikle Arapça ve İngilizce’ye Nur Külliyatının büyük bir kısmı tercüme edilmiştir.

Yabancı dillere çevrilen eserlerin listesi:

AFGANCA

1.Uhuvvet Risalesi

ALMANCA

1.Kurze Worte (Küçük Sözler)
2.Die Auferstehung Und das Jenseitz (Haşir Risalesi),
3.Das Oberste Zeichen (Âyet-ül Kübra),
4.Hail Mittel Für Kranke (Hastalar Risalesi),
5.Bruderschaft und Wahratigketit (Uhuvvet ve İhlas Risaleleri),
6.Die Auferstehung Und das Jenseitz (Haşir Risalesi)
7.Wegweiser Für Die Jugend (Gençlik Rehberi),
8.Hail Mittel Für Kranke (Hastalar Risalesi),

ARAPÇA

1.Ta’likat (Orijinal),
2.Tefekkürname (Orijinal),
3.El-Kelimat (Sözler),
4.El-Şuaat (Şualar),
5.El-Lemeat (Lem’alar),
6.El-Mektubat (Mektubat),
7.Mesnevî-i Nuriye (Orijinal-Tahkikli),
8.İşârâtü’l-İ’caz (Orijinal-Tahkikli),
9.El-Melâhik (Lâhikalar),
10.Saykalü’l-İslâm,
11.Muhakemât,
12.Siretü’l-Müceddid (Tarihçe-i Hayat),
13.Uhuvvet Risalesi, Sözler Yayınevi,
14.İhlâs Risalesi, Sözler Yayınevi,
15.El-İman Tekamülü’l-İnsan (Yirmi Üçüncü Söz),
16.Râidü’ş-Şebab (Gençlik Rehberi),
17.Hutbe-i Şamiye,
18.Sîretü’l-Müceddid (Küçük Tarihçe-i Hayat),
19.El-Ayetü’l-Kübra,
20.El-Haşr (Haşir Risalesi),
21.El-İhlas Ve’l-Uhuvvet (İhlas ve Uhuvvet Risaleleri),
22.El-İman ve Tekamülü’l-İnsan (Yirmi Üçüncü Söz),
23.El-Melâike (Yirmi Dokuzuncu Söz),
24.El-Mucizât-ı Ahmediyye (On Dokuzuncu Mektup),
25.El-Mucizât-ı Kur’âniyye,
26.Ene (Otuzuncu Söz),
27.En-Nevâfız (Otuz Üçüncü Pencere),
28.Envâru’l-Hakikat,
29.El-Tabiat,
30.Hakaikü’l-İman (İman Hakikatleri),
31.Hakikatü’t-Tevhid (Tevhid Bahisleri),
32.Hutbe-i Şamiye,
33.Hücumâtı Sitte,
34.Kelimât-ı Sağire (Küçük Sözler),
35.Miftâhü’l-Âlemi’n-Nur,
36.Mürşidu Ehavati’l-Ahire (Hanımlar Rehberi),
37.Mürşidu Ehli’l-Kur’ân (Hizmet Rehberi),
38.Eş-Şükr (Şükür Risalesi),
39.Risale İlâ Külli Merîdın Mubtelâ (Hastalar Risalesi),

ARNAVUTÇA

1.Küçük Sözler,

BOŞNAKÇA

1.Küçük Sözler,
2.Uhuvvet Risalesi,
3.Hastalar Risalesi,

ÇİNCE

1.Gençlik Rehberi,

FARSÇA

1.Mucizat-ı Ahmediye,
2.Gençlik Rehberi,
3.Ayetü’l-Kübra,
4.İhlas ve Uhuvvet Risaleleri,

FRANSIZCA

1.Les Dues Voles (Yirmi Üçüncü Söz),

HOLLANDACA

1.Tabiat Risalesi,

İNGİLİZCE

1.The Words (Sözler),
2.The Letters (Mektubat),
3.The Flashes (Lemalar),
4.Bediüzzaman Said Nursî (Tarihçe-i Hayat),
5.Resurrection & Hereafter (Haşir Risalesi),
6.Man and the Universe (Otuzuncu Söz),
7.The Key of Belief (Miftahül İman),
8.Fruits of Belief (Meyve Risalesi),
9.The Supreme Sign (Âyet-ül Kübra),
10.The Tongues of Reality (Otuz İkinci Söz),
11.The Miracles of Muhammed (On Dokuzuncu Mektup),
12.A Guide for Youth (Gençlik Rehberi),
13.On Ramadan Thanks & Frugality (Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri),
14.The Short Word (Küçük Sözler),
15.The Immortality of Man’s Spirit (Yirmi Dokuzuncu Söz-Melaike ve Ruhaniyet),
16.Thirty Three Windows (Otuz Üçüncü Söz),
17.Nature Cause or Effect (Tabiat Risalesi),
18.The Damascus Şermon (Hutbe-i Şamiye),
19.Divine Density & Maris Free Will (Kader Risalesi),
20.Sincerity & Brotherhood (İhlas ve Uhuvvet Risaleleri),
21.Belief and Man (Yirmi Üçüncü Söz),
22.Bediüzzaman Said Nursi (Tarihçe-i Hayat),
23.Said Nursi of Turkey (Tarihçe-i Hayat),
24.Message for The Sick (Hastalar Risalesi),
25.The Spirit & Angels (Ruh ve Melaike),
26.Divine Density & Maris Free Will (Kader Risalesi),

KAZAKÇA

1.Küçük Sözler,
2.Hastalar Risalesi,
3.İhlas Risalesi,
4.Küçük Sözler,
5.Yirmiüçüncü Söz,
6.Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri,
7.Haşir Risalesi, Envar Neşriyat,
8.Tabiat Risalesi, Envar Neşriyat,
9.Küçük Sözler, Envar Neşriyat,

KIRGIZCA

1.Küçük Sözler,

KÜRTÇE

1.Risala Biratiye (Uhuvvet Risalesi),
2.Peyiven Piçûk (Küçük Sözler),
3.Peyiva Bist û seyemin (Yirmi Üçüncü Söz),
4.Peyami Biyman (Hastalar Risalesi),
5.Peyami Piyran (İhtiyarlar Risalesi),
6.Wte Bıçukekan (Küçük Sözler),
7.Sruşt Hünere Yan Hünermend (Tabiat Risalesi),
8.Le Barey Melaekat w Jiyani Dwarojewe (Yirmi Dokuzuncu Söz),
9.Peyami Remezen (Ramazan Risalesi),
10.Hikmeti Hopenadan Le Şeytan (Hikmet-ül İstiaze-On üçüncü Lema),
11.Peyami İhlas w Brayeti (İhlas ve Uhuvvet Risaleleri ),
12.Zlley Mihrebani (Şefkat Tokatları-Onuncu Lema),
13.Çareseri Weswese (Vesveselerin İlacı-Yirmi Birinci Söz),
14.Mrov w Eiman (İnsan ve İman-Yirmi Üçüncü Söz),
15.Bery Drehti Eyman (Meyve Risalesi),
16.Müa’cizati Ahmadi ( Mücizat-ı Ahmediyye),
17.İctihad Lem Serdemeda (İçtihat Risalesi),
18.Pencerekan (Otuz Üçüncü Söz),
19.Peyami Heşr (Haşir Risalesi),
20.Mn ‘Hüdiy Mrov w Bzutni Gerdilekan Le Niwan Felsefe w Aiynda (Ene ve Zerre Risalesi),
21.Raberi Hüşkan (Hanımlar Rehberi),
22.Raberi Lawan (Gençlik Rehberi),
23.Raberi Hizmetgüzarani Qüran (Hizmet Rehberi),
24.Rastiy Tewhid Yan Tewhidi Rasteqine (Tevhidin Hakikatı),
25.Şükranebjyri (Şükür ve İktisat Risaleleri),
26.Rastiyekani İyman (İman Hakikatları).

Author


Avatar