Enstitü Sayfası

Ceylan Çalışkan’ın Nur Derslerinden Tespit Ettiği Notlar -2-

1- Risale-i Nur’a makamsız hizmet eden, ma’nevi makamatın müntehası olan sıddıkiyete vâsıl olur. Bu ise tam mahviyetle olur.

2- Sıddıkiyet makamı, niyet ve nazarla olur.

3- Mes’ele, yalnız Risale-i Nur’daki hakikatları ezberlemek, mâlûmat sahibi olmak değil; mes’ele o hakikatları yaşayabilmektir.

4- Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.

5- Anlamak iki çeşittir:

    1- İbâreyi anlamak,
    2- Hakikatını anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlamış, hakikatını anlamamıştır. Çünki, hakikatını anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.

6- Bir Nur talebesinin ma’nevi dengesi, onun samimi ve hâlis hizmetidir. Ne nisbette hizmet ederse, o nisbette dengede demektir.

7- Risale-i Nur’da merhaleler vadır:

    1- Şevk devresi, ruhun hakikatleri kapmasıyla olur.
    2- Muhabbet devresi, Risale-i Nur kalbde mekân tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır, o dershanenin kırpıntı yatağına gelir.
    3- Sebat devresi, tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enâniyet ve süflî arzular çok olur. Bu devre, sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye, en az zayiatla bu dönemi atlatmaktır. Çünki, irtibatı azalır, içtimâ î mes’eleler aklını kurcalar. Sebat, ancak günahlardan çekilmekle ve Risale-i Nur’un kudsiyetine inançla, Nur’larla meşguliyetle, derslere devamla olur.
    4- Sadakat devri, en son merhaledir. Arabistan’dan Kutb-u A’zam da davet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur’a koşar.

8- Bir âlimin sohbeti, yaralı kalbleri tedavi eder. Fakat bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur’un sohbeti, sohbet-i ârifindir.

9- Hastanın başında, yaygaracı kadınlar gibi, ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağırmak hünerdir. İlâç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstadımız, cemiyetteki hastalıkların temelinde iman za’fiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de, Kur’an eczanesinden Risale-i Nur ilâçlarını muhtaç gönüllere ve hasta insanlara taşıyoruz.

10- Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatları yerli yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı olamıyorsak, zararlı olmamalıyız.

Author


Avatar