Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Eserleri
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “biz acele ettik, kışta geldik” özdeyişle ifade ettiği Nur ağacının tohumunun ekildiği zamanı ifade ettiği bin bir rahmet, meşakkat, hapis, sürgün mevsiminden sonra, kökleri Kur’an-ı Azimüşşana bağlı olan bu ağacın dalları muhteşem bir tarzda gelişip büyümüş ve keep reading
1

Hayatı
Kendisinin daha sonra “Eski Said” dönemi diyeceği, hayatının ilk kısmında felsefe ve akli ilimlere uygun bir meslek arar. Yalnızca kalple hareket etmeyi yeterli ve tatminkar bulmadığı gibi kalpten uzak olan aklın da tek başına kendisini kurtaramayacağının fakındadır aslında. keep reading
0