Enstitü Sayfası

Gazetelerimiz

Gazetemiz Yeni Asya, dün itibariyle (21 Şubat 2004), yayın hayatındaki 34. yılını tamamlamış oldu. Yeni Asya, 1962’de Haftalık İrşad mecmuasıyla başlayan, “matbuat lisanıyla hizmet” zincirinin son halkası olarak yayınına devam ediyor.

Aşağıda, sözünü ettiğimiz gazetelerin sırasıyla adı, yayın tarihi, yayın periyodu, sahibi ve hakkında kısa bilgiler bulacaksınız.

1. İrşad: 1962, Ankara, Haftalık, Said Özdemir. 10 sayı çıktı. Sıkıyönetim Komutanı Cemal Tural’ın baskıları ve toplatmaları neticesinde ekonomik sıkıntılar üzerine kapandı.

2. İhlas: 15 Kasım 1963, Ankara, Haftalık, İhsan Gemalmaz. Hükümet tarafından kapatıldı.

3. Zülfikar: 17 Temmuz 1964, İzmir, Haftalık, İsmail Anbarlı. 11 sayı çıktı, 10’u toplatıldı. Altındağ Müftüsü Turan Dursun, Nurculuk aleyhine Tire’de bir konferans verdi. Zülfikar tepki gösterdi. Konferansı düzenleyen Dr. Sargut mahkeme kararıyla ağır bir tekzip yayınlatmak istedi. Zülfikar tekzibi yayınlamak yerine isim değişikliğini tercih etti. Uhuvvet doğdu. 26 Eylül 1964’de son sayısı yayınlandı.

4. Uhuvvet: 2 Ekim 1964, İzmir, Haftalık. 18 Aralık 1964’de kapandı.

5. Hareket: 1 Haziran 1964, Erzurum, Haftalık, N. Mustafa Polat. İzmir’den gönderilen klişeler (Zülfikar, Uhuvvet) aynen basılıyordu.

6. Vahdet: 14 Eylül 1964, Haftalık, Müslim Selçuk. 3 sayı çıktı.

7. İttihat: 24 Ekim 1967. İstanbul, Haftalık, Salih Özcan. 186 sayı çıktı. 31 Mayıs 1971’de 12 Mart 1971 muhtırasıyla gelen sıkıyönetim idaresi tarafından kapatıldı.

8. Yeni Asya: 21 Şubat 1970, İstanbul, Günlük, Mehmet Kutlular. 12 Eylül 1980 ihtilalinden bir ay sonra sıkıyönetim idaresi tarafından kapatıldı. Yeni Nesil adıyla yoluna devam etti. Emekli general Süleyman Tuncel’in “Hürriyetçi parlamenter rejimi bu anayasa ile kurmak mümkün değil” manşetiyle verilen beyanatı üzerine Yeni Nesil de 5 Kasım 1982’de, anayasa referandumundan bir gün önce kapatıldı. Bu sefer Tasvir adıyla çıktı. 1 Ekim 1983’de o da kapatıldı. 16 Ekim’de Tasvir’in neşrine izin verildi. 5 Kasım 1983’de Yeni Nesil açıldı. Ocak 1990’a kadar yayınına devam etti. Bu tarihten sonra tekrar Yeni Asya ismiyle yayına başladı. Son olarak TCK 312. madde kapsamında İstanbul DGM tarafından verilen bir aylık kapatma cezası gereğince 10 Eylül-10 Ekim 2001 tarihleri arasında yerini Asya Gazetesine bıraktı.

Author


Avatar