Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Mana-i Harfi
“Güleriz, ağlanacak halimize” sözü bu savunma mekanizmasını belki de kısa ve öz olarak açıklamaktadır. Son dönemlerde mizah, sosyal hayatın çok önemli bir parçası ve ölçüsüz şekilde gelişen bir furyası haline dönüşmüş gibidir. keep reading
0

Mana-i Harfi
İnsanların en temel arayışlarından biri kendilerini değerli hissetmektir. Ancak, şimdiye kadar hep üzerinde durduğumuz acz ve fakr gibi iki derin yarayı benliklerinde, özlerinde ve ruhlarında hissederler. Buna bir çözüm arayışı olarak başvurulan yollardan biri yakınlardan, aileden, memleketten birinin büyüklüğünü ön plana çıkarmaktır. keep reading
0

Makaleler
Türkiye’de son günlerde de sık sık gündeme gelen “tesettür, örtünme, çağdaş kadın imajı” gibi konular, aşağı yukarı Türk modernleşme tarihiyle eşit yaşta olan bir tartışmadır. Tanzimat döneminden sonra başlayan “geleneksellikten soyutlanmış yeni kadın imajı” tartışmaları II. Meşrutiyet döneminde de bazı düşünürlerce dile getirilmişti. keep reading
0