Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Mana-i Harfi
Varlığın işleyiş şekline, eşya içinde farklılıkların ortaya çıkışına baktığımızda kaynağın hep teklik olduğunu gözlüyoruz. Şu an herkesin kabul ettiği kâinatın ortaya çıkış teorisi olan Big Bang, yani Büyük Patlama varlık aleminde ortaya çıkmış her çeşit maddi unsurun tek atomdan veya bir teklik noktasından çıktığını ortaya koyuyor. keep reading
0

Mana-i Harfi
Varlığın getirdiği ağır yükün altında ezilen benliğin artık dayanamayıp, darmadağın olduğu halin ifadesidir. DSM-IV bu hali: “Birey, emosyonel (duyusal) çatışma ya da iç ve dış stres etkilerine, sıklıkla bilinç, bellek, kendilik veya çevre algısı ya da duygusal/motor davranış gibi bütünleşmiş işlevlerinde parçalanmış bir şekilde tepki verir.” keep reading
0

Mana-i Harfi
Davranışlarımızı belirleyen unsurlar, sosyal hayatın şekillenmesinde de büyük önem arz etmektedir. Her insan genetik olduğu düşünülen potansiyel bir davranış ve fizik yapısı ile dünyaya gelir ve yaşadığı şartlar, iklim, coğrafya, kültür, aile yapısı ve çevre şartları bu yapıyı etkilerler. keep reading
0

Mana-i Harfi

Varlık, sırlarla doludur. Sanki gizli bir el, bir taraftan bu sırları üst üste gerdiği perdelerin arkasına saklamış, diğer taraftan ipuçları ve meyillerle bu perdelerin nasıl aralanacağını gösteriyor. Sırların sahibi ve peşinde koşanlar arasında latif bir cilveleşmeye benzer bir hal var; keep reading

0