Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Risale-i Nur Külliyatı

 

Risale-i Nur Külliyatı

Kur'an'ın manevî tefsiri, imân ve irfan kütüphanesi.

Lugat

Risale-i Nur'daki kelime ve kavramların sözlüğü.

Şerh ve İzah

Risale-i Nur'daki kavramların şerh, izah ve yorumu.

Risale-i Nur Dinle

Risale-i Nur külliyatını buradan dinleyebilirsiniz.

Risale-i Nur Nedir?

Bediüzzaman Said Nursi’nin çile ve mücadele ile geçen bereketli ömrünün en değerli semeresi… Kur’anın çağımızdaki eşşiz tefsiri 6000 sayfalık Risâlei Nur Külliyatı nedir? Risale-i Nurlar incelendiği zaman bu eserlerin baştan sona iman esasları üzerinde durduğu görülür. Risâle-i Nur’da insanın neden inanmak zorunda olduğu, tatminkâr izahlarla açıklanır. İmanın ve inançsızlığın neticeleri gözler önüne serilir. Bütün güzel hasletlerin imandan kaynaklandığı, buna karşılık, anarşi ve sefahat başta olmak üzere bütün kötülüklerinin inançsızlıktan doğduğu anlatılır. Kısaca, Mehmed Âkif’in “Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı” şeklinde dile getirdiği hasret, Risâle-i Nur’da tam mânâsıyla tahakkuk eder.

Bediüzzaman Said Nursî

Bediüzzaman Said Nursi (1878-1960) Türkiye’de ve dünyada fikir akımlarının en etkili bir biçimde kendini hissettirdiği, ideolojilerin kendi sistemlerini kurmak için en sert biçimde çarpıştığı, insanların katmanlara ayrılarak çatıştığı, dünyanın nüfus ve coğrafya olarak ikiye bölünerek savaştığı fırtınalı bir dönemde yaşamıştır. İnsanlığın uğradığı felaketler ve medeni, ahlaki, fikri, siyasi, sosyo-iktisadi değişiklikler açısından en uzun yüzyılı olan bu döneme fikir ve aksiyonuyla damgasını vurmuştur. İnsanlığın geçirdiği devrelerin tümünün birden hızla bir arada yaşandığı bu sancılı dönem onun için adeta bir laboratuvar olmuş ve Yirmi birinci yüzyıl insanının saadetini sağlayacak reçeteyi

Kronoloji

Bediüzzaman Said Nursî’nin kronolojik hayatını bu bölümümüzde okuyabilirsiniz.


Devamı
Bediüzzaman
Said Nursî'nin Eserleri

 

  • Çağımızın en büyük 'kitâbî hareketi' Risale-i Nur...

  • Risale-i Nur tasavvur değil, tasdiktir.

  • Risale-i Nur teslim değil, imandır.

  • Risale-i Nur mârifet değil, şehâdettir, şuhuddur.

  • Risale-i Nur taklit değil, tahkîktir; iltizam değil, iz'andır.

  • Risale-i Nur tasavvuf değil, hakikattir.

  • Risale-i Nur dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır.

Risale-i Nur Enstitüsü

 

Risale-i Nur Kongresi

Risale-i Nur perspektifli, Türkiye'nin müzakere platformu.

Gençlik Şöleni

Nesl-i Cedîd'in sesi... Genç Saidlerin bayramı...

Masa Çalışmaları

Aktüel meseleleri değerlendirme platformu.

R.N. Gençlik Kongresi

Temel meseleler.... Çözümler... Genç fikirler.... Akademik yaklaşım...

Panel

Müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar.

Seminer

İlim erbabı, uzmanlarca fikir dünyamıza tutulan ışık.

İslam ülkelerinde demokratik idealleri onaylama oranı
0%
İslam ülkelerinde dini liderleri onaylama oranı
0%
Türkiye'de Allah'ın varlığına dair şüphesi yok oranı
0%
Kazakistan'da Allah'ın varlığına dair şüphesi yok oranı
0%
İslam dünyasının dünyadaki bilimsel üretime katkısı
0%
Ümmet bilinci Endonezya'da
0%
Ümmet bilinci Türkiye'de
0%

Zamanın Sesi Sinevizyonu

Risale-i Nur Kongresinde ve birçok panel, konferans ve seminerde

gösterimi yapılan “Zamanın Sesi” Sinevizyonumuz.

music image shadow
Risale-i Nur Külliyatı
Bediüzzaman Said Nursî