Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Mana-i Harfi
Davranışlarımızı belirleyen unsurlar, sosyal hayatın şekillenmesinde de büyük önem arz etmektedir. Her insan genetik olduğu düşünülen potansiyel bir davranış ve fizik yapısı ile dünyaya gelir ve yaşadığı şartlar, iklim, coğrafya, kültür, aile yapısı ve çevre şartları bu yapıyı etkilerler. keep reading
0