Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Duyurular, Risale-i Nur Kongresi

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Konya’da “Risale-i Nur ve Tıp” başlığıyla bir kongre düzenleniyor.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Konya’da “Risale-i Nur ve Tıp” başlığıyla bir kongre düzenlenecek. Enstitüsü yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek olan kongrede, iki gün boyunca Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tıbbî yaklaşımlar müzakere edilecek. ‘Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı, Risale-i Nur ve Beden Sağlığı, Risale-i Nur ve Hekimlik, İman Hakikatleri ve Tıp, Risale-i Nur ve Yaradılış, Risale-i Nur’da Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı’ başlıklı masalarda konunun uzmanları tarafından kongre için hazırlanmış bildiriler müzakere edilerek sonuç bildirileri hazırlanacak. Hazırlanan sonuç bildirileri 24 Kasım Pazar günü, öğleden sonra halka açık bir şekilde yapılacak panelde sunulacak. Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hakkı Polat’ın yapacağı panelde Prof. Dr. Sedat Koçak, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Araştırmacı Yazar Dr. Senai Demirci panelist olarak yer alacaklar. 

Alanında ilk kongre 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve panelisti Prof. Dr. Sedat Koçak, “Kongremizde, günümüz insanının zihnini meşgul eden, cevabını bulmakta güçlük çektiği pek çok güncel problem ve çözüm yolları, Risale-i Nur Külliyatı’na mahsus izah ve yaklaşımlar etrafında tartışılacaktır. Birkaç örnek vermek gerekirse; yaradılışın sırları, tıp fenni zaviyesinden kâinata bakış, Kur’ânî bakış açısıyla genetik ilmi; hastalıkların hikmetleri ve neticesi; vehim, vesvese, korku, stres gibi hissiyatla başa çıkma yolları; ölüm hakikatı karşısında insan; ibadetin ruh ve beden sağlığı üzerine tesirleri; beslenmenin insan mizacı üzerindeki tesirleri, Sünnet-i Seniyye ve tıbbî hikmetleri gibi. Bu yüksek Kur’ânî ve nebevî hakikatler, sahasında uzman katılımcılar tarafından masa çalışmaları kapsamında, Risale-i Nur’daki yaklaşım çerçevesinde şerh ve izah edilerek halkımızın istifadesine sunulacaktır” dedi. Kongrenin alanında ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyleyen Prof. Koçak, kongrenin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına ve ileride bu meyanda yapılacak çalışmalara öncülük edeceğine inandıklarını ifade etti. 

Çağın sorunlarına Risale-i Nur’dan cevaplar 

Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun da kongreye ev sahipliği yapan Yeni Asya Konya Temsilciliğine teşekkür ederek kongre hakkında şunları söyledi: “23-24 Kasım tarihlerinde Konya’nın ev sahipliğiyle Risale-i Nur ve Tıp Kongresi tertip ediyoruz. Yaşadıkları asırların manevî iki doktorunun, Mevlânâ ve Bediüzzaman’ın buluştukları bir Kongre de olacak inşallah. Bu açıdan da çok anlamlı.  Yaradılış ağacının en mükemmel meyvesi olarak tarif edilen insanın akıl, kalp, beden ve ruh sağlığının korunması insanlık tarihinin en mühim çabalarından biri olmuştur. Modern çağ insanını bunalıma iten ruhî bunalımların nasıl üstesinden gelineceği önemli bir sorudur.  Biz bu önemli soruların cevabını asrın doktorunda arıyoruz. Biz Risale-i Nur’daki ilgili bahislerin bize geniş bir çalışma alanı açacağını, sorularımıza cevaplar vereceğini  ve bu tür çalışmaların tıbbî gelişmelere de katkı sunacağını düşünmekteyiz. Bu düşünceyle Risale-i Nur ve Tıp başlığıyla bir kongre düzenliyoruz. Kongre’ye 60’tan fazla sağlık bilimleri alanında uzman akademisyenin katılımını bekliyoruz.”

HANIMLAR MASASI

Dursun, kongrede hanımların katılacağı “Risale-i Nur’da Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı” masası da olacağını belirterek, “İki gün sürecek olan Kongrenin ikinci gününde, Konya Dedeman Otel’de kongre sonuç bildirilerinin açıklanacağı panelimize herkesi dâvet ediyoruz” dedi. Kongre sürecinin devam ettiği, kongreye bildiri sunmak isteyenlerin kongre sekretaryasına info@risaleinurenstitusu.org ve rntipkongresi@gmail.com adreslerinden ulaşabilecekleri ifade edildi. 

Fotoğraf: Erhan Akkaya / Yeni Asya-Arşiv

0