Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Mana-i Harfi
“Suâl: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba, asıl mal sahibi olan Allah ne fiat istiyor?Elcevap: Evet, o Mün’im-i Hakiki, bizden o kıymettar ni’metlere, mallara bedel istediği fiat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.Başta “Bismillâh” zikirdir. Ahirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu keep reading
0

Makaleler
“İstanbul’a geldim, gördüm ki, sair şuubata nisbeten medâris az terakki etmiştir. Bunun da sebebi, kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan istidadı, meleke-i ilim yerinde ikâme olunmuş ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap tam olmamak sebebiyle şevksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş. Sair müntic-i taaccüb ve hayret olan ulum-u ekvan… keep reading
0

Mana-i Harfi
Molekül yapısındaki varlıkların en gelişmişi herhalde DNA ve RNA adı verilen Deoksiribo Nükleik Asit ve Ribo Nükleik Asit adındaki maddelerin kısaltılmış şekilde ifadesi olanlarıdır. İki hidrojen bir oksijen gibi daha basit yapıdaki moleküller, organik yapılarda çok daha fazla sayıda karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen gibi atomların oluşturdukları daha karmaşık yapıdaki keep reading
0

Makaleler
İnsandan başka diğer canlı varlıklar “tabiatlarına” göre yaşama imkânlarından mahrum kaldıklarında hayatlarını sürdüremezler, yani fiziken ölürler. Tuhaftır ki, insanı insan yapan hürriyet insanın elinden bir kez çıktı mı, insan yine yaşamaya, hem de sanki köleliği kaybedip sonra bulmuş bir vaziyette, devam edebilir. keep reading
0