Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Makaleler
Yirminci yüzyıl ortalarında, toplum ve dünya meselelerinin en görünür veçhelerinden çoğu,-çatışma halindeki, birbirine açıkça muhalif iki tezle birlikte-birbiriyle rekabet halindeki kutuplarla ilgiliydi. Küresel düzeyde-Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, okumaya devam et
0

Makaleler
İki farklı Avrupa ve “Müslüman İsevîler”

Said Nursî’ye göre Avrupa’yı iki yüzüyle görüp, değerlendirmek gerekmektedir. 1933-1934’lü yıllarda yazdığı gibi, “İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa” ile okumaya devam et
0

Makaleler
Kur’ân’ın Ehl-i Kitaba Ayrıcalıklı Yaklaşımı

Savaşların, maddî ve manevî anarşi selinin azgın dalgalarıyla boğuşan insanlık, bir can simidi arayışındadır. Bu kurtarıcı ise asırlardır her dinden ve ırktan insanı potasında eritebilen İslâm’ın hoşgörü ve diyalog anlayışından başka bir şey olmasa gerek. okumaya devam et
0