Münazarat İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret

ve meyl-i tahakküm ve meyl-i riyâseti öyle öldüreceğim, kıyâmete kadar haşrolmasın.
Sual: Sen eskiden umum şeyhlere muhabbet, hattâ müteşeyyihlere de hüsn-ü zan ederdim. Neden şimdi bid’aya düşmüş bir kısım müteşeyyihlere hücum ediyorsun?
Cevap: Bazan adavet, şiddet-i muhabbetten gelir. Evet, nefsim için onları ne kadar severdim; nefs-i İslâmiyet için bin derece daha ziyade onlara âşıktım.
Haşiye31 -1-

-2-

Haşiye31
Şu üslûp, bir silsilenin mübarek hırkalarının parçalarından dikilmiştir. Yani, ?âh-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî, Hâlid Ziyâeddin, Seyyid Tâhâ, Seyyid Sıbgatullah ve Seyda gibi evliyaya işaret var.

1 Gerçekten onların temiz kalblerinin merkezine sıbga-i Rabbâniye ve gönüllerine de hakikatin ziyası nakşolunmuştur.

2 Nedimler şarabı içip gittiler; şarap mahzenini boşaltıp gittiler.