Asa-yı Musa Birinci Kısım (Meyve Risalesi)

ASÂ-YI MÛSÂ’DAN
BİRİNCİ KISIM


Denizli hapsinin bir meyvesi
Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanâmemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz.
Bu Risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki Cuma gününün bir hatırasıdır.
SAİD NURSİ