Arama Sonuçları "rus"

Asa-yı Musa - — Üçüncü Mesele - Sayfa 18

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/ucuncu-mesele/18
...sizinle görüşeceğiz" lisan-ı hal ile dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, iman hakikatı öyle bir çekirdektir ki, eğer tec...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 31

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/31
...selâmın borusuyla o kışlalarda ölümle yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren, her baharda arz kışlası içindekiler, melek-i ra’dın b...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 35

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/35
...bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delâlet eden hadsiz emâre ve deliller var. Ve biz âhiret salonların...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 36

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/yedinci-mesele/36
...rınızla görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz bâki ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tezyin edilmiş olan saraylar ve me...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 39

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/39
...nçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş; mükâfatlarını göreceksiniz" diye, iman-ı âhiret onlara öyle bir tesellî ve inşirah verir ki; her birinin yüz...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 41

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/41
...nu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, genç...

Asa-yı Musa - — Dokuzuncu Mesele - Sayfa 51

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/dokuzuncu-mesele/51
...leriyle görüşmesin? Onlarla, belki her zîhayatla fiilen ve halen konuştuğu gibi, onlarla kavlen ve kelâmen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin?.. Hâşâ, h...

Asa-yı Musa - — — Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye - Sayfa 64

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/onuncu-meseleye-bir-hatime-olarak-iki-hasiye/64
...larıyla görüşemediğim için hakikat-ı hali bilmiyorum. Hâtimeden ikinci haşiye: Denizli hapsinden tahliyemizden sonra, meşhur Şehir Otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşım...

Asa-yı Musa - — — On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lahikası - Sayfa 79

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/on-birinci-meselenin-hasiyesinin-bir-lahikasi/79
..., dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur’ân’dan çıkacak diye haber verip bir lem’a-i i’...

Asa-yı Musa - — Birinci Hüccet-i İmaniye (Ayetü'l-Kübra) - Sayfa 92

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/birinci-huccet-i-imaniye-ayetu-l-kubra/92
...e cûş u huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan-ı hal ve lisan-ı kàl ile "Bize de bak, bizi de oku" derler. O da bakar, görür ki:1 Şimdi bak Allah’ın rah...