Arama Sonuçları "araplar"

Mektubat - On Dokuzuncu Mektub - Sayfa 104

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/mektubat/on-dokuzuncu-mektub/104
...erden vay Arapların haline!" Buharî, Fiten: 4, 28; Müslim, Fiten: 1; Ebû Dâvud, Fiten: 1; Tirmizî, Fiten: 23; İbni Mâce, Fiten: 9; Müsned, 2:390, 39; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:108, 4:439,...

İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresinin on yedi on sekiz on dokuz ve yirminci âyetlerinin tefsiri - Sayfa 129

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/isaratul-icaz/bakara-suresinin-on-yedi-on-sekiz-on-dokuz-ve-yirminci-ayetlerinin-tefsiri/129
...bulutlar, Araplar tarafından dağlara, gemilere, bostanlara, derelere, deve kafilelerine yapılan teşbihler, üsluplar, nazar-ı belağatte pek güzel görünür. Binaenaleyh, alem-i ulvi ile alem...

İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresinin yirmi üç ve yirmi dördüncü âyetlerinin tefsiri - Sayfa 175

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/isaratul-icaz/bakara-suresinin-yirmi-uc-ve-yirmi-dorduncu-ayetlerinin-tefsiri/175
...üne indi. Arapların medar-ı iftiharları ve timsal-i belagatleri olan ve bilhassa Kabe duvarında teşhir edilmek üzere altın suyu ile yazılmış "Muallakat-ı Seb’a" ünvanıyla anılan en meşhur...

İşârâtü'l-İ'câz - Ecnebi Feylesofların Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri - Sayfa 269

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/isaratul-icaz/ecnebi-feylesoflarin-kur-an-i-kerim-hakkindaki-sehadetleri/269
...le, bütün Araplar için İlâhî lütuf ve nîmet olmuştur. Kur’ân, bütün kâinatı yaratan, gizli ve âşikâr herşeyi bilen, kadîr-i mutlak sıfatıyla Zât-ı Kibriyâyı takdîs ve tebcîl ettiğinden, h...

Asa-yı Musa - — İkinci Meselenin Hulasası - Sayfa 15

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/asa-yi-musa/ikinci-meselenin-hulasasi/15
...algılar, şaraplar, zâhirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir, insî şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet, e...

Emirdağ Lâhikası - Bağdat'ta Çıkan Eddifa Gazetesinin Muharriri İsa Abdülkadir'in Arabi... - Sayfa 392

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/emirdag-lahikasi/bagdat-ta-cikan-eddifa-gazetesinin-muharriri-isa-abdulkadir-in-arabi/392
...belerinin Araplarda hakkı olduğu için, Araplar onlardan ciddî bahsetsinler. Zira, İslâmiyetin madde-i esasiyesi olan Araplar Risale-i Nur’dan ziyadesiyle fayda görmeye başlamışlar. Bu Nu...

Emirdağ Lâhikası - Reis-i Cumhura Ve Başvekile - Sayfa 437

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/emirdag-lahikasi/reis-i-cumhura-ve-basvekile/437
...ek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılık...

Emirdağ Lâhikası - Reis-i Cumhura Ve Başvekile - Sayfa 438

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/emirdag-lahikasi/reis-i-cumhura-ve-basvekile/438
...Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir. Sizin ...

Hutbe-i Şamiye - Arabi Hutbe-i Şamiye Eserinin Tercümesi - Sayfa 51

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/hutbe-i-samiye/arabi-hutbe-i-samiye-eserinin-tercumesi/51
...lah, yine Araplar ye’si bırakıp, İslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur’ân’ın bayrağını dünyanın her tarafında ilân edeceklerdir. ...

Hutbe-i Şamiye - Arabi Hutbe-i Şamiye Eserinin Tercümesi - Sayfa 61

www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/hutbe-i-samiye/arabi-hutbe-i-samiye-eserinin-tercumesi/61
...ecek olan Araplar, en evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü, ...