Ana Sayfa » Bediüzzaman Said Nursi » Bibliyografya » Sayfa 2

Site Haritası  

Bibliyoğrafya

Makaleler:

 1. Abdülgafûr Mahmud Mustafa Ca’fer, Bediüzzaman Said Nursî Düşüncesinde İ’câz-ı Kur’ân, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 2. Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman ve Din Tılsımları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 3. Adem Ölmez, Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 4. Adem Ölmez, Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve “Usul-Ü Meşveret” Tartışmaları, Köprü, Sayı: 58/Bahar 1997.

 5. Adem Ölmez, Osmanlıdan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı: 61/Kış 1998.

 6. Ahmed Behcet, Bediüzzaman ve İslâm Dâvâsı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 7. Ahmed Behçet, Bediüzzaman’ın Hizmet Hayatına Kısa Bir Bakış, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 8. Ahmet Behçet, Said Nursi ve Gurbet, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 9. Ahmet Dursun, Tebliğ ve Edebiyat, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 10. Ahmet Dursun, Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 11. Ali Ferşadoğlu, Bediüzzaman’a Göre Günümüzde Hizmet ve Metodu-Cihad-ı Manevi: İrşad ve Tebliğ, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 12. Araş. Gör. Kadir Canatan, Ekolojik Krizin Paradigmatik Arkaplanı ve Said Nursi’nin Kozmoloji Öğretisi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 13. Araş. Gör. Vehbi Karakaş, Kur’an’ın Tercümesi, Türkçe İbadet ve Bediüzzaman, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 14. Atilla Yargıcı, Dindar Cumhuriyet Arayışları, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 15. Azra Kasımoviç, Bediüzzaman’a Göre Hürriyet, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 16. Bengisu İlgen, Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazları, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 17. Cahit Külekçi, Risale-ı Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 18. Cecilia Meryem Demir, Çağın Düşünürü Bediüzzaman, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 19. D. Mehmet Doğan, 20. Yüzyılda Türkiye’de İslâmdan Arıtma Uygulamaları Karşısında İslâmî Tebliğin Araçları ve Bediüzzaman Said Nursî, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 20. Doç . Dr. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman’ın Tespitleri Işığında doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi, Panel I-İslâm Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 21. Doç. Dr. Abdülaziz Bayındır, Kur’ân’ı Öne Çıkarmak, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 22. Doç. Dr. Ahmed Akgündüz, Yeni Bir İman Mektebi Olarak Risale-ı Nur, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 23. Doç. Dr. Ahmed Davutoğlu, Bediüzzaman ve 20. Yüzyılda İslâm Dünyasının Siyasası, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 24. Doç. Dr. Ahmet Akgündüz, Yanlış Tanıtılmaya Çalışılan Bir Dâhi, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 25. Doç. Dr. Bilal Kuşpınar, Bediüzzaman Said Nursî’nin Tasavvuf Değerlendirmesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 26. Doç. Dr. Bünyamin Duran, “Direnme Hakkı” ve Bediüzzaman’ın “Siyaset”e Yaklaşımı, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 27. Doç. Dr. Bünyamin Duran, “İman Safhası”ndan “Şeriat Safhası”na; Ya Da “Esnaf İslamı”Indan “Seçkinci (Müçtehid) İslamı”Na, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 28. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman, “Avf Meslek Ahlâkı” ve “İ’la-ı Kelimetullah”, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 29. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Bilim ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 30. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Gazali ve Bediüzzaman’da “Hoşgörü” ve “Tahammül”, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 31. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Irkçılık, Ulusçuluk, Milliyetçilik ve Müslümanca Tavır, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 32. Doç. Dr. Bünyamin Duran, İbn Rüşd ve Bediüzzaman’da Tabiat ve Tevhid, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 33. Doç. Dr. Celal Celalizâde, Bediüzzaman ve Muhammed İkbal’in Fikirlerinin Mukayesesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 34. Doç. Dr. Cezmi Eraslan, Millî Mücadelede Bediüzzaman Said Nursî, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 35. Doç. Dr. Davut Aydız, Kur’an ve Risale-ı Nur’a Göre Çevre, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 36. Doç. Dr. Davut Dursun, Toplumsal Muhalefetin Temsilcisi Olarak Bediüzzaman Said Nursî, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 37. Doç. Dr. İbrahim Özdemir, Bediüzzaman ve Çevre Anlayışı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 38. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu, Tabiat Felsefesi Açısından Bediüzzaman Said Nursî’de Tabiatın Temellendirilmesinde “Ene” Kavramı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 39. Doç. Dr. Osman Cilacı, Risale-ı Nur Açısından Dua ve Ubudiyyet Kavramları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 40. Doç. Dr. Osman Cilacı, Risale-ı Nur’un Kitab-ı Mukaddese Getirdiği Yorumlar, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 41. Doç. Dr. Sâmî Afîfî Hicâzî, Bediüzzaman’ın Düşünce Sisteminde Tevhid, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 42. Doç. Dr. Ursula Spuler, Hıristiyan-İslâm Diyaloğu, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 43. Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Nur Risalelerine Göre Said Nursî’nin Kelâmî Görüşleri, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 44. Doç. Dr. Ziyad Ed-Değamin, Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’an’ın Mu’cizeliğini Açıklama Metodu, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 45. Doç. Dr. Ziyad Halil Muhammed Ed-Değamin, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Kur’ân’ın Mûcizeliğini Açıklama Metodu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 46. Dr. Ahmed Halid Şükrî, Bediüzzaman’a Göre Kur’ân-ı Kerimin İ’câz Yönleri, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 47. Dr. Ahmet Halit Şükri, Risale-ı Nur Açısından Kur’an’daki Tekrarların Hikmeti, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 48. Dr. Ahmet Muhammed Müflih El Kudat, Bediüzzaman’a Göre Kur’an’daki Tekrarların Hikmeti, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 49. Dr. Ali Mermer, Risale-ı Nur’da Marifetullah Yolları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 50. Dr. Ali Mermer, Risale-ı Nur’dan Bir Toplumsal Barış Önerisi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 51. Dr. Colin Turner, Bir İman İnkılabı Olarak Risale-ı Nur, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 52. Dr. Colin Turner, Müceddidlik ve Bediüzzaman, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 53. Dr. Colin Turner, Risale-ı Nur’da Kayyumiyet Kavramı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 54. Dr. Firdevs Ebu Al Muati Al Mursi, Kur’an ve Çevre, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 55. Dr. Hakan Yalman, Dünyevileşmenin Üç Yüzü, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 56. Dr. Hakan Yalman, Mânâ-yı Harfi İle Siyaset, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 57. Dr. Hakan Yalman, Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 58. Dr. Hasan Abbas Zeki, Bediüzzaman’ın Tebliğ Metodu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 59. Dr. Hasan El-Emrânî, Mesnevî-ı Nuriye Metinlerinin Poetik Yönü, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 60. Dr. İbrahim Özdemir, Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 61. Dr. İlyas Üzüm, Risale-ı Nur’un, Kur’an-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik Metodu, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 62. Dr. İmtiyaz Yusuf, Bediüzzaman’ın Söyleminde Allah’ın Varlığına İman: Risale-ı Nur Üzerine Bir Çalışma, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 63. Dr. Mustafa Abu Sway, Bediüzzaman’a Göre Ehl-ı Kitap, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 64. Dr. Osman Özkul, Eğitimde Dini ve Dünyevi Dengesi, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 65. Dr. Rauf Samiali, İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 66. Dr. Wolf D. Ahmed Aries, Bir Kilise Toplumunda Kilisesizlik Terübeleri ve 30 Yıllık Diyaloğun Yansımaları, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 67. Dr. Yamina B. Mermer, Bilim Hermenütik Boyutu, Risale-ı Nur’a Dayalı Kritik Bir Analiz, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 68. Dr. Yamina Bouguenaya Mermer, Risale-ı Nur’da Sebep-Sonuç İlişkileri, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 69. Dr. Yamina Mermer, Barışın İnanç Temelleri, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 70. Ebu’l-Hasen En-Nedvî, Bediüzzaman ve Dâvâsı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 71. Edib İbrahim Debbağ, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Marifet Teorisi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 72. Edip İbrahim Debbağ, Bediüzzaman ve İman Edebiyatı, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 73. Gökçe Ok, Risale-ı Nur’un Fen İlimleri Felsefesine Bakış Açısıyla İlgili Bir Deneme, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 74. Hakan Yalman, Cumhuriyet İnsanı, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 75. Hakan Yalman, İnsan İnsana Tebliğ, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 76. Hakan Yalman, Risale-ı Nur ve Positivizm, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 77. Hakan Yalman, Risale-ı Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine, Köprü, Sayı: 48/Sonbahar 1994.

 78. Hasan Abdurrahman Bekir, Risale-ı Nur’da Tefsir, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 79. Hatice En-Nebravi, Risale-ı Nur’a Göre İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 80. Hüseyin Asur, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an ve Bilgi Teorisi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 81. Hüseyin Âşûr, Bediüzzaman’a Göre Öldükten Sonra Dirilişin İsbatı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 82. Hüseyin Âşur, Bediüzzaman’ın Tabiatçılara Karşı Müdafaa Stratejisi, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 83. Hüseyin Özdemir, Osmanlıdan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 84. İlhami Koçkan, Meşveretten Cumhuriyete, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 85. İnci Şirvan, Risale-ı Nur’da İktisat, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 86. İntizam Seyda Durgun, Dünyada ve Türkiye’de İslamiyet, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 87. Kâmil Köse, Demokrasi Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 88. Kâzım Güleçyüz, 1923’ten Günümüze Risale-ı Nur ve Devlet, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 89. Kâzım Güleçyüz, Meşihattan Diyanete, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 90. Kemal Kumandaş, Risale-ı Nur’da Mücahede ve Mücadele, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 91. Köprü, Abdülkadir Badıllı İle Mülakat, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 92. Köprü, Neden Şeriat, Köprü, Sayı: 48/Sonbahar 1994.

 93. Köprü, Risale-ı Nur’a Doğru, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 94. Kutb Mustafa Senû, Bediüzzaman ve İçtihad Meselesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 95. M. Emin Üner, Alevilik: XIV. Yüzyıla Kadar Tarihi Gelişimi ve Yavuz Devri Osmanlı İran İlişkilerindeki Rolü, Köprü, Sayı: 62/Bahar 1998.

 96. M. Hakan Yavuz, Risale-ı Nur’da Çok Kimliklilik ve İslâm Kimliği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 97. M. Hakan Yavuz, Yayına Dayalı İslâmî Söylem ve Modernlik: Nur Hareketi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 98. M. Nuri Eminler, Külliyatı Anlamaya Dair, Köprü, Sayı: 51/Yaz 1995.

 99. M. Salim Abdullah, Said Nursî İle Manevî Karşılaşmam, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 100. Mary Weld (Şükran Vahide), İslâmı Batıya Takdim Modeli Olarak Bediüzzaman’ın Eserleri, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 101. Mary Weld, Batı Gözüyle Risale-ı Nur’un Ehemmiyeti, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 102. Mesut Toplayıcı, İslam ve Demokrasi, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 103. Metin Karabaşoğlu, “Müspet Milliyetçilik” Var Mı?, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 104. Metin Karabaşoğlu, Bilime Nasıl Bakmalı?, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 105. Metin Karabaşoğlu, Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi, Köprü, Sayı: 58/Bahar 1997.

 106. Metin Karabaşoğlu, Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 107. Metin Karabaşoğlu, Hoşgörünün Adresi, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 108. Metin Karabaşoğlu, Kim Kime Muhtaç? Aydınlar Mı Risale-ı Nur’a, Risale-ı Nur Mu Aydınlara?, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 109. Metin Karabaşoğlu, Kur’an’a Hazırlık Okulu:Risale-ı Nur, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 110. Metin Karabaşoğlu, Siyaset Nedir, Ne Değildir?, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 111. Muhammed Bozdağ, “Ümmetin” Yerine İkame Edilen “Millet”, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 112. Muhammed Bozdağ, Bediüzzaman ve Siyaset, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 113. Muhammed Bozdağ, Risale-ı Nur’a Dair Birkaç Mesele, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 114. Muhammed Gür, Ekranlar Nurlanıyor Mu?, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 115. Muhammed Halid, Nursi’ye Göre Kur’an ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 116. Muhammed Rüşdi Ubeyd, Risale-ı Nur’da Eğitim Metotları, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 117. Muhammed Rüşdî Ubeyd, Said Nursî Düşüncesi “Çağdaş Bir Yaklaşım”, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 118. Muhammed Said Ramazan El-Buti, Bediüzzaman’ın Hayatında Siyaset Yoluyla İslam’a Davet Tecrübesi, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 119. Murat Çiftkaya, Sekülarizasyonun Üç Halkası: Benlik, Tabiat, Devlet, Köprü, Sayı: 58/Bahar 1997.

 120. Murat Sönmez, Risale-ı Nur’da Roman ve Şiir Düşüncesi, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 121. Mustafa Oral, Tabiat, Sanat ve Tevhid, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 122. Mustafa Özcan, Risale-ı Nur ve İhvan-ı Müslimin: İki Mektep, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 123. Mücahit Bilici, Kayyumiyet ve Esir Maddesi, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 124. Mücahit Bilici, Modern Dünyanın Yeni Dini:Milliyetçilik, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 125. Mücahit Bilici, Risale-ı Nur:The Tefsir, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 126. Nazmi Eroğlu, Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 127. Necmeddin Şahiner, Doğunun Kurtuluşunda Bediüzzaman Faktörü, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 128. Nejat Turhan, Mesut Bir Sığınağa Kaçmak, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 129. Nejat Turhan, Risale-ı Nur’u Anlayamayış ve Anlatamayışımızın Sebepleri, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 130. Nihat Derindere, Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 131. Nihat Derindere, İnsanı Yaralayan Binyıl, Köprü, Sayı: 69/Kış 2000.

 132. Nihat Derindere, Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-ı Mebusan, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 133. Ord. Prof. Dr. Anna Masala, Mevlânâ’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 134. Osman Gökmen, Trajik ve Taklit Üzerine, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 135. Osman Özkul, Risale-ı Nur’da Fen Kavramı Üzerine Bir Deneme, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 136. Ömer Faruk Uysal, Beşeri Yaşama Devirleri; Muhtasar Dünya Tarihi, Köprü, Sayı: 69/Kış 2000.

 137. Ömer Faruk Uysal, Hizmet Metodu Olarak Cemaat ve Cemiyet, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 138. Ömer Faruk Uysal, Osmanlıyı Anlamak, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 139. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman’ın Tespitleri Işığında Doğu ve Güneydoğu Hadiselerinin Gerçek Reçetesi, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 140. Prof. Dr. Abdullah Özbek, İnsanı Tanımanın Önemi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 141. Prof. Dr. Abdülaziz Bergus, Nursi’ye Göre Medenileşme Sürecinin Bilimsel İzahları, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 142. Prof. Dr. Abdülaziz Şahbar, Risale-ı Nur Açısından Kur’an ve Ehl-ı Kitap, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 143. Prof. Dr. Abdülmu’ti Beyyumi, Bediüzzaman Said Nursi Perspektifinde Kur’an’ın Asrımızdaki Fonksiyonu, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 144. Prof. Dr. Abdülvedud Çelebi, Bediüzzaman’da Tecdit ve Islâh Metodu, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 145. Prof. Dr. Abdülvedûd Çelebî, Hutbe-ı Şâmiye Işığında İslâm Birliği, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 146. Prof. Dr. Abdürrezzak Abdurrahman Es-Sa’dî, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Dil Yönüyle İ’câz-ı Kur’ân, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 147. Prof. Dr. Abid Tevfik El-Haşimi, Bediüzzaman’ın İhlası ve Kur’an’a Daveti, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 148. Prof. Dr. Âdem Tatlı, Bediüzzaman’ın Eğitim Metodu, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 149. Prof. Dr. Âdem Tatlı, Günümüzde İslâm Tefekkürünün Temsilcisi Bediüzzaman Said Nursî’nin Fen ve Teknik Meselelere Yaklaşım Tarzı, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 150. Prof. Dr. Ahmed Abdurrahim Es-Sâyih, Bediüzzaman Said Nursî’de Mârifetullah Ufukları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 151. Prof. Dr. Ahmed Abdürrahim, Es-Sayih Risale-ı Nur Işığında Kur’an Diyaloğu, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 152. Prof. Dr. Ahmed Abdürrahim, İmanın Kuvvetlenmesinde Bediüzzaman Faktörü, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 153. Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Risale-ı Nur Hareketi, Tarikat Mı, Cemiyet Mi, Cemâat Mı? , Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 154. Prof. Dr. Ahmed Ebu Zeyd, Bediüzzaman’a Göre Kur’an İ’cazının Tecdid Yönleri, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 155. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Risale-ı Nur’da Barış ve Kardeşliğin Önemli Bir Faktörü : Milliyetçilik Anlayışı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 156. Prof. Dr. Alâaddin Başar, Bir Ömrün Değişmez Prensibi Müsbet Hareket, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 157. Prof. Dr. Alaaddin Başar, Irklar Ötesi Dava, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 158. Prof. Dr. Ali El-Kettânî, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Cihad, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 159. Prof. Dr. Ali Laga, Kur’an-ı Kerim ve Semavi Kitaplar, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 160. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İlim Anlayışı ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından Risale-ı Nur’ların Bir Değerlendirmesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 161. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İlim Anlayışı ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından Risale-ı Nurların Bir Değerlendirilmesi, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 162. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Nursi’s Conception Of Sciences, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 163. Prof. Dr. Amer Al Roubaie, Nursi’ye Göre Müslümanlara Uygulanan Uluslar Arası Ekonomik Ambargoların Kritiği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 164. Prof. Dr. Aşrati Süleyman, Risale-ı Nur’un Kur’an’a Bakışı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 165. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman’da Sekülerleşme Yada Dünyalılaşma Olgusu, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 166. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman’ı Anlayabilmek İçin Gazaliyi Anlamak, Köprü, Sayı: 61/Kış 1998.

 167. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Maturidi’den Bediüzzaman’a İnsan Hürriyeti, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 168. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Meşru Demokrasi, Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 169. Prof. Dr. Dale F. Eickelman, Müslüman Toplumlarda Kur’an Yorumları, Kamusal Alan ve Entelektüeller, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 170. Prof. Dr. Enis Ahmed, Bediüzzaman Said Nursî ve Çağdaş İslâm Düşüncesindeki Etkisi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 171. Prof. Dr. Ganim Kuduri El Ahmed, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an’da Tekrarlar, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 172. Prof. Dr. Hasan El Emrani, Belagat Açısından Kur’an’daki Tekrarlar, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 173. Prof. Dr. İbrahim Canan, Bediüzzaman Said Nursî’nin Medeniyet Görüşü, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 174. Prof. Dr. İbrahim Canan, Bediüzzaman’a Göre İslâm Âleminin Ana Meseleleri ve Çözüm Yolları, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 175. Prof. Dr. İbrahim Cânan, Bediüzzaman’da Sahabe Telakkîsi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 176. Prof. Dr. İmadüddin Halil, Bediüzzaman’ın Edebî Güzelliği, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 177. Prof. Dr. İmadüddin Halil, Risale-ı Nur’da Resûlüllah (A. S. M. ) , Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 178. Prof. Dr. İrfan Abdülhamit Fettah, Bediüzzaman ve Gazali, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 179. Prof. Dr. John O. Voll, Müslüman Toplumlarda Tecdid: Bediüzzaman ve 1950’lerde Din, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 180. Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an’ın Tazeliği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 181. Prof. Dr. Mehdiyye Emnuh,, Risale-ı Nur Perspektifinde İnsan Problemleri, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 182. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Risale-ı Nur’da “Kötülük” Problemi, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 183. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Risale-ı Nur’da “Kötülük” Problemi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 184. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Bediüzzaman’ın Siyasi ve Sosyal Görüşleri Işığında Cumhuriyet İdealinin Anahtarı, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 185. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Bilgi Çağı’nda İslâm Bilimi ve Bediüzzaman, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 186. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İngiltere’nin Osmanlı Türkiyesine Yönelik “Psikolojik Savaşı” ve Said Nursî, 1909-22, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 187. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Kimlik Krizine Bediüzzaman’ın Getirdiği Çözümler, Panel I-İslâm Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 188. Prof. Dr. Muhammed Harb, Bediüzzaman Said Nursî: Dâvâsı, Evrenselliği ve Cihad Anlayışı Işığında Ortadoğu Meselesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 189. Prof. Dr. Muhammed Said Ramazan El-Bûtî, Bediüzzaman’ın Hayatında İslâma Dâvet Tecrübesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 190. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Bediüzzaman Said Nursî: Modern Asrın Kelâm Âlimi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 191. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Bediüzzaman’ı Anlamalıyız, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 192. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Risale-ı Nur Açısından Kur’an’da Bilgi Teorisi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 193. Prof. Dr. Musa İsmail Basit, Risale-ı Nur’da Kur’an Kıssaları, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 194. Prof. Dr. Musa Kâzım Yılmaz, Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 195. Prof. Dr. Mustafa Baktır, Bediüzzaman’a Göre İçtihad, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 196. Prof. Dr. Mustafa Binhamza, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Ölüm Felsefesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 197. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Bediüzzaman’da Kardeşlik ve Birlik Çağrısı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 198. Prof. Dr. Oliver Leaman, İhya Literatüründe Said Nursi’nin Yeri, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 199. Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İktisad Risalesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 200. Prof. Dr. Sadık Kılıç, Derin Ekoloji Bağlamında Risalelerin Mesajı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 201. Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Risale-ı Nur’da Mana Yorumu (Te’vil), (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 202. Prof. Dr. Said Ramazan El-Buti, Kur’an ve Çağdaşlık, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 203. Prof. Dr. Sami Afifi Hicazi, Nursi’nin Nazarında Kur’an’ın Hitabı ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 204. Prof. Dr. Suad Yıldırım, Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğunu İspatta Bediüzzaman Said Nursî’nin Orijinal Bir Usûlü, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 205. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Bediüzzaman’ın Felsefeye Bakışı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 206. Prof. Dr. Syed Muhammed Naguib Al Attas,, İslamın Dünyaya Bakışı ve Bediüzzaman’ın Eğitim Projesi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 207. Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-ı Nur’un Metod ve Gayesi, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 208. Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-ı Nur’un Metod ve Gayesi, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 209. Prof. Dr. Şerif Mardin, Bediüzzaman’ın Cihad Anlayışı Silahlı Mücadele Değildir, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 210. Prof. Dr. Şerif Mardin, Kollektif Hâfıza ve Şuur, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 211. Prof. Dr. Thomas Michel, S. J. , Bediüzzaman Said Nursi’nin Düşüncesinde Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu ve İşbirliği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 212. Prof. Dr. Ursula Spuler, Bediüzzaman Ekolü İlimleri Barıştırdı, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 213. Prof. Dr. Vehbi Zuhayli, Nursi’ye Göre Kur’an’ın Evrenselliği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 214. Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, Kur’an Medeniyeti, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 215. Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Risale-ı Nur ve Orta Asya Gerçeği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 216. Prof. Dr. Ziyad Al Daghamin, Nursi’ye Göre Kur’an’ın Maksatları, Analitik ve Kritik Bir Çalışma, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 217. Prof. Dr. Abdülgafur Cafer, Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 218. Reşit Haylamaz, Kur’an’ın Evrensel Okunuşunda Risale-ı Nur Örneği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 219. Bestami Said Çiftçi, Risale-ı Nur’un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması, Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 220. Sadık Yalsızuçanlar, “Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir”, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 221. Safa Mürsel, Krizin Çözümünde İslâm ve Batı Medeniyetinin Sentezi, Panel I-İslâm Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 222. Safa Mürsel, Sistemler ve Bloklararası Münasebetlerde Bediüzzaman Said Nursî’nin Tavrı, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 223. Said İbrahim, Batıda Tebliğ ve İrşad, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 224. Selim Sönmez, “Türk Müslümanlığı” Kavramına Nasıl Bakılmalı?, Köprü, Sayı: 66/Bahar 1999.

 225. Selim Sönmez, Risale-ı Nur’da Aleviliğe Dair Bir Deneme, Köprü, Sayı: 62/Bahar 1998.

 226. Şener Boztaş, İstanbul Siyaseti , Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 227. Şükran Vahide, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Kur’an ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 228. Şükran Vahide, Modern Çağda Cihad: Bediüzzaman Said Nursî’nin Cihad Yorumu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 229. Taha Akyol, İslâmın Düşünce, Siyaset ve Terakki Krizinde Said Nursî’nin Yeri, Panel I-İslâm Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 230. Taha Çağlaroğlu, Kainat Rahlesinde Bir Gezinti, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 231. Tahsin Gülhan, Felsefi Arkaplanıyla İnsan ve Anlam Merkezli İlerleme, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 232. Tahsin Gülhan, Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım, Köprü, Sayı: 51/Yaz 1995.

 233. Ümit Alparslan, Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi, Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 234. Ümit Şimşek, Risale-ı Nur’da Tefekkür Üslûbu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 235. Ümit Şimşek, Risale-ı Nur’dan Esmâ Parıltıları, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 236. Wolf. D. Ahmed Aries, Modernliğe Meydan Okuma Olarak Said Nursî’nin Tavrı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 237. Yrd. Doç. Dr. Davut Aydüz, Risale-ı Nur’da Tebliğ ve İrşâd, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 238. Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül, Risale-ı Nur Açısından İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 239. Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, Kur’an ve İrşad Tarzı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 240. Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Mehdilik Meselesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 241. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Bediüzzaman Said Nursî ve İttihad-ı İslâm Mefkûresi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 242. Yrd. Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım, Risale-ı Nur’un Poetik Özelliği, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.