Ana Sayfa » Risale-i Nur Külliyatı » Sözler

Site Haritası  

Risale-i Nur Külliyatı

 İpucu: Risale-i Nur Külliyatı sayfalarının kullanımı hakkında "Yardım" menüsü hizmetinizdedir.

Allah, kâinat ve insan münasebetlerinin, çağımız anlayışına hitap eden bir üslupla ve Kur'an'ın dürbünüyle anlatıldığı, "insan neden ibadete muhtaçtır; kader nedir, insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir?" gibi bütün akılları hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin halledemediği suallerin cevabını ve insanın imansız yaşayamayacağı gerçeğini ortaya koyan bu eser, Risale-i Nur Külliyatı'nın en mühim eserlerindendir.

Birinci Söz

On Dördüncü Lem'anın ikinci Makamı

İkinci Söz

Üçüncü Söz

Dördüncü Söz

Beşinci Söz

Altıncı Söz

Yedinci Söz

Sekizinci Söz

Dokuzuncu Söz

Onuncu Söz

On Birinci Söz

On İkinci Söz

On Üçüncü Söz

Birinci Makam

İkinci Makam

On Dördüncü Söz

On Beşinci Söz

On Altıncı Söz

On Yedinci Söz

On Sekizinci Söz

On Dokuzuncu Söz

Yirminci Söz

Birinci Makam

İkinci Makam

Yirmi Birinci Söz

Birinci Makam

İkinci Makam

Yirmi İkinci Söz

Birinci Makam

İkinci Makam

Yirmi Üçüncü Söz

Yirmi Dördüncü Söz

Yirmi Beşinci Söz

Yirmi Altıncı Söz

Yirmi Yedinci Söz

Yirmi Sekizinci Söz

Yirmi Dokuzuncu Söz

Otuzuncu Söz

Otuz Birinci Söz

Otuz İkinci Söz

Otuz Üçüncü Söz

Lemeat

Fihrist

Konferans


Son Okunan Sayfalar

Sayfalarım

Sayfa Yok.

Yardım