Ana Sayfa » Risale-i Nur Külliyatı » Mektubat » Sayfa 419

Site Haritası  

Vefa, Cemal Yener Tosyalı Cad.
No: 117, Süleymaniye
Tel: (0212) 513 11 10 Pbx
Faks: (0212) 520 29 70Risale-i Nur Külliyatı

 İpucu: Risale-i Nur Külliyatı'nda herhangi bir kelimenin üzerine çift tıklayarak anlamını öğrenebilirsiniz.

Mektubat, Sayfa 419

Bu Sayfayı 'Sayfalarım'a Ekle


Yedinci Kısım
İşârât-ı Seb’a

-1-
-2-
Üç sualin cevabı olarak Yedi İşarettir.
Birinci sual Dört İşarettir.
Birinci İşaret
Şeâir-i İslâmiyeyi tağyire teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri, yine her fena şeylerde olduğu gibi, ecnebîleri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Diyorlar ki: "Londra’da ihtidâ edenler ve ecnebîlerden imana gelenler, memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Âlem-i İslâm onlara karşı sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer’î var ki sükût ediliyor."
Elcevap: Bu kıyasın o kadar zâhir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zîşuurun kârı değildir. Çünkü, ecnebî diyarına, lisan-ı şeriatta "dâr-ı harp" denilir. Dâr-ı harpte çok şeylere cevaz olabilir ki, diyar-ı İslâmda mesağ olamaz.
Hem frengistan diyarı, Hıristiyan şevketi dairesidir. Istılahât-ı şer’iyenin maânîsini ve kelimât-ı mukaddesenin mefâhimini lisan-ı hÂl ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından, bilmecburiye, kudsî maânî, mukaddes elfâza tercih

1 "Allah’a ve Resulüne iman edin ki, o ümmî peygamber de Allah’a ve Onun sözlerine iman etmiştir. Ve ona uyun-tâ ki doğru yolu bulmuş olasınız." A’râf Sûresi, 7:158.

2 "Allah’ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan başka bir ¸eye razı olmaz-kâfirler isterse hoşlanmasınlar." Tevbe Sûresi, 9:32.


 « Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa »


Sayfaya Git

Son Okunan Sayfalar

Sayfalarım

Sayfa Yok.

Yazıcıya Gönder

İlk

Son


Yardım | Görüş & Düşünce