Ana Sayfa » Risale-i Nur Enstitüsü » Yayınlar » Kitaplar

Site Haritası  

Kitaplar

Risale-i Nur'dan Portreler
3 Cilt, Özel Kutusunda

• Risale-i Nur üzerinde ilk defa yapılan özel bir çalışma

• Risale-i Nur Külliyatı'nda adı geçen şahsiyetler...

• Peygamberlerden sahabelere, ilim dünyasından devlet adamlarına kadar uzanan tarihî çizgi...

• Ayrıca, Nur Talebeleri...

• Bediüzzaman'a İman ve Kur'an hizmetinde omuz verenler...

İsteme Adresi: Yeni Asya Neşriyat, Gülbahar Cd. Yeşiltepe Sk. 7 Güneşli, İstanbul, 34212, Tel: (0212) 655 88 59
Şipariş için tıklayınız

Lügat
Osmanlıca-Türkçe

ISBN: 975-525-241-X

• Risale-i Nur'da geçen Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve kavramların anlaşılır biçimde Türkçe karşılıkları.

• Edebiyat, tarih, ilâhiyat gibi bilimlerde eğitim gören ve araştırma yapanlar için yeterli kelime hazinesi.

• Ortaöğretim seviyesine göre seçilmiş kelimelerin ilavesiyle şu zamana kadar hazırlananların içinde en kapsamlı bir çalışma.

• Fikir hayatımıza ve tarihe yön veren ve bizi geçmişimizle buluşturan eserlerin anlaşılmasını sağlayacak büyük bir eser.

İsteme Adresi: Yeni Asya Neşriyat, Gülbahar Cd. Yeşiltepe Sk. 7 Güneşli, İstanbul, 34212, Tel: (0212) 655 88 59


Kuantum Dilinde Kainatın Hecesi
Tahavvülat-ı Zerrat Şerhi

Hakan Yalman

ISBN: 975-94179-7-9

Bu eser, 30. Söz’ün İkinci Maksad’ı olan “Tahavvülat-ı Zerrat” bahsini cümle cümle, bölüm bölüm açıklayıp yorumlar.

Her bölüm bir başlık altında ele alınmış ve bu bölümler bilim dünyasının günümüzde ortaya koyduğu gelişmeler ışığında incelemiştir. Bilimdeki gelişmeler, kainat kitabının dilinin çözülmesine yardımcı olmaktadır ve olacaktır.

Eser, kainatın yaradılış gayesi doğrultusunda zerrelerin hareketini ele almakta, zerrelerden güneşe kadar her şeyin sonsuz bir kudret sahibinin emriyle hareket ettiklerini ortaya koymakta, içinde bulunduğumuz kainatın çeşitli hikmetler ve muazzam gayelerle yaratıldığını ispat etmektedir.

Bu kitaptaki temel gaye, varlık ya da mülk olarak algıladığımız alemden semavi gerçeklere bir yol bulmak, bilimi vahyin dilini anlayabilecek bir vasıta konumuna getirebilmektedir.

Bu kitap hakkında Enstitü Sayfası'nda yayınlanmış yazıya ulaşmak için tıklayın.

İsteme Adresi: Yeni Asya Neşriyat, Gülbahar Cd. Yeşiltepe Sk. 7 Güneşli, İstanbul, 34212, Tel: (0212) 655 88 59


Araştırma Teknikleri
Bilimsel Araştırma ve Etkili Yazma Kılavuzu

Tahsin Gülhan

ISBN: 975-94179-5-2

• Araştırmacı-yazar kimdir?
• Araştırma, okuma, not alma, eleştirel düşünme, bilinçli öğrenme süreci nasıl işler?
• Bilimsel ve etkili yazmanın ve kaliteli bir yazının gerekleri, araçları, ilkeleri nelerdir?
• Vizyon oluşturma, karar verme ve kariyer planlaması ne anlama gelir?
• Not tutma teknikleri nelerdir?
• Anket nasıl yapılır, araştırma raporu hazırlamanın yöntemi nedir?
• Dipnot nasıl gösterilir; kaynakça nasıl hazırlanır?
• Noktalama işaretleri nasıl kullanılır?
• İnternette araştırma nasıl yapılır; bilgisayarda yazı yazmanın kuralları nelerdir?

Tüm bu soruların cevabı, örnekleriyle beraber, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan “Bilimsel Araştırma ve Etkili Yazma Klavuzu”nda.

Bu kitap hakkında Enstitü Sayfası'nda yayınlanmış yazıya ulaşmak için tıklayın.


İslam Düşünce Geleneği Açısından Bediüzzaman

Prof. Dr. Bünyamin Duran

ISBN: 975-94179-4-4

Bu kitapta, gelenekle Bediüzzaman arasında bir köprü kurulmaya çalışılmış. Karşılaştırma konusu olarak da sadece "yöntem" seçilmiş. Birinci bölümde İmam Mâturîdî'den İbn-i Hazm'a "İslami Geleneğin Üstadları", ikinci bölümde ise "Bediüzzaman Said Nursi" ele alınmış.


İlm-i Kelam ve Risale-i Nur

Abdülkadir Harmancı

ISBN: 975-94179-3-6

Risale-i Nur Külliyatında geçen konuları tespit ederek klasik kelâm konu başlıklarına göre toplayan; müellifin bu konulara bakış açısı hakkında bir fikir veren ve okuyucunun gerektiğinde dipnotlar sayesinde ana kaynağa kolayca ulaşmasının sağlayan bir eser.


Risale-i Nur Külliyatından Örnek Metinler - 1, 2, 3

Ortaöğretim öğrencilerinin Risale-i Nur metinlerini okuma - araştırma - inceleme çalışmalarına katkı sağlayacak olan bu seri, Vakfımızın eğitim komisyonu tarafından hazırlanmış.


İslam - Demokrasi - Laiklik

Köprü Dergisinin muhtelif sayılarında yayınlanan makale ve söyleşilerden yapılan derleme...

Şeriat ve Demokrasi, Din ve Siyaset, Laiklik ve Ordu, Devlet ve Demokratikleşme konularının yer aldığı kitapta şu imzalar var: Bediüzzaman Said Nursi, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Süleyman Demirel, Doç. Dr. Vedat Bilgin, Metin Karabaşoğlu, Mehmet Nuri Yılmaz, Kâzım Güleçyüz, Mesut Toplayıcı, A. Said Yargıcı.


Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur

Dr. Colin Turner

"Bediüzzaman'ın müdafaa ettiği inkılâp Tahran, Kahire veya Cezayir sokaklarında çığırtkanlığı yapılan cinsten bir inkılâp değildir. Risale-i Nur'un inkılâbı zihinlerde, ve kalplerde, ruhlarda ve nefislerde inkılâptır. Bu bir İslâm devrimi değil, iman inkılabıdır. Bu da iki seviyede gerçekleşir. Müslümanları taklidî îmandan tahkikî îmana, inanmayanları ise ene'nin kulluğundan Allah'ın kulluğuna eriştirecek şekilde tanzim edilmiştir."

İrtibat

info@risaleinurenstitusu.org