Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Enstitü Sayfası

İslâm Düşünce Tarihinde Hilâfet ve Sünni-Şii Ayrılığı

11 Ocak 2017

Hilâfet Kavramına Genel BakışHz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlara dini, idari, ekonomik ve sosyal konularda öncülük edecek bir şahsın bizzat ...

Mana-i Harfi

Mutluluk Öze Dönmekle Olur

11 Ocak 2017

Asıl gâyesi varlıkların gerisinde gizlenmiş olan esma-i İlahiyeyi keşfetmek olan insan, hayatının önemli bir kısmında lafın lafı açması ile asıl anlat...

Makaleler

Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Yeri ve Gelişimi

11 Ocak 2017

Bediüzzaman Said Nursi kâinattan bahsederken birçok benzetmeler kullanır, “bir sergi,” “bir tarla,” “bir misafirhaneR...

Mana-i Harfi

Varlık Hikmetin Lisanıdır

11 Ocak 2017

Varlık, sırlarla doludur. Sanki gizli bir el, bir taraftan bu sırları üst üste gerdiği perdelerin arkasına saklamış, diğer taraftan ipuçları ve meyill...

Enstitü Sayfası

Bediüzzaman’da İnsan Hürriyeti

7 Ocak 2017

İnsan hürriyeti konusu tarih boyunca düşünürleri yoğun şekilde meşgul eden bir konu olmuştur. Doğulu-Batılı yüzlerce bilim ve düşünce adamı insan hürr...

Mana-i Harfi

Benlik ve Bayram

7 Ocak 2017

Hayatımızın bir çok anında araçlar bazen amacı gölgelemekte, ölçü birimleri asıl olmakta, tartmak için kullanılan nesneler tartılanların önüne geçebil...

Enstitü Sayfası

Leyle-i Kadir

7 Ocak 2017

“Şüphe yok ki biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi. Kadir gecesi bin aydan d...

Mana-i Harfi

Kâinatın Ahengi ve Kişilik Bozuklukları

7 Ocak 2017

Her bir insan dünyayı kendi ayinesinde yansıyan şekli ile farklı farklı algılıyor. Adeta, aynı alem insanların ruh ayinelerinde yansıyarak kopyalanıyo...

Enstitü Sayfası

İlâhî bir terbiye: ORUÇ

7 Ocak 2017

İslam literatüründe nefs, insan hayatının ekseninin belirlenmesi, beşeri ihtiyaçların yerine getirilmesi, kızma, öfkelenme, sevinme gibi hislerin kont...

Mana-i Harfi

Kesrette Boğulmak

7 Ocak 2017

İnsanoğlu garip bir varlık. Varlık içinde varlıkla alakadar ve varlığı anlamlandıran bir konumda. Bu açıdan hayat önemli bir zemin ve pek çok güzellik...

Enstitü Sayfası

Kur’an-ı Kerim’de Yahudilik ve İsrailoğulları

7 Ocak 2017

Semavi üç büyük dinden biri olan Musevilik; sonradan tahrif edilen şekliyle Yahudilik, Hz. Musa’ya Tevratla gönderilen dindir. Bu dinin mensupla...

Mana-i Harfi

Elma ve Cep Telefonu Aynı Kudretin Eseri

7 Ocak 2017

Elektriğin keşfi ile hayatımızda önemli değişiklikler olduğuna inanıyoruz. Gece evlerimizin aydınlanması, fabrikaların çalışması ile irtibatından dola...

Enstitü Sayfası

Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı

7 Ocak 2017

Risale-i Nur’da ebced ve cifr ilminin mahiyetini anlatan kısımlar az olmakla birlikte, ebced ve cifr ilminin metodlarından faydalanılarak bazı a...

Mana-i Harfi

Milletin Tercihi

7 Ocak 2017

Günlük yaşantının genel seyri içinde, mülk boyutu ya da makro alemdeki işleyişler önümüze bazı bilimsel ya da sosyolojik kurallar koyar. Aslında bunla...

Mana-i Harfi

Hafîz Bazen T4 Şeklinde Tezahür Eder

7 Ocak 2017

Bedenimiz, muhteşem bir organizasyonu olan, akıl almaz işlerin aksaksız yürüdüğü harika bir şehir gibidir. İbn-i Sina, Hipokrat, Galen gibi pek çok tı...

Makaleler

Cumhuriyet İnsanı

7 Ocak 2017

Eğer cumhuriyet fazilet rejimi ise onu yaşayacak da fâzıl bir cumhur olmalıdır. Bunlardan hangisinin diğerini doğurduğu bir tarafa bırakılırsa, bir bü...

Mana-i Harfi

Rutin Hallerin Gerisinde Mucizevî İşleyişler Vardır

7 Ocak 2017

Günlük yaşantımızın her anı mucizevi gerçeklerle doludur, ancak biz bunların farkına varmayız. Aslında çevremizdeki bütün olayları “rutin mucize...

Makaleler

Ordu, Siyaset ve Demokrasi

7 Ocak 2017

Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bi...

Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: Mürcie

7 Ocak 2017

İslamiyet’in ilk dönemlerinde Kur’an ve sünnet ışığı altında dinî konuları yorumlamanın neticesinde, dini anlayış farklılıklarından doğan ...

Mana-i Harfi

Kanımız, Esma Çarklarını Çeviren Bir Nehir gibi

7 Ocak 2017

Çevremizdeki insanlara ya da kendimize, “çok soluk görünüyorsun, galiba kansızsın” dendiğine zaman zaman tanık olmuşuzdur. Dış görünüşe so...

Enstitü Sayfası

Duâ-i Nebevî: Cevşenü’l-Kebir

6 Ocak 2017

Cevşen Nedir?Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, “bir tür zırh, savaş elbisesi” manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında E...

Mana-i Harfi

Kâinat külliyetinde bir duâ: Cevşen

6 Ocak 2017

Sonsuz cemal ve kemalin zaman ve mekânın yokluğunda gizli güzelliğin; sonsuz gözükme meyli, ilâhî “kün” âvâzını netice verdi. Öyle bir sad...

Mana-i Harfi

“Mitokondriyal Havva”: Kâinat kitabından Darwin’e bir cevap

6 Ocak 2017

Tıp biliminin, her geçen gün insan bedeninin farklı bir yönünü, yeni bir inceliğini keşfetmesiyle, insan adlı kudret kelimesinin harikalıkları ve onu ...

Makaleler

Mutluluk Yolunda İnsanın Potansiyel Yetenekleri

6 Ocak 2017

GirişTarih boyunca farklı din veya felsefeye dayansa bile, insanlığın ortak hedeflerinden biri dünya hayatını mesrurane geçirmektir. İnsanlar, araçlar...

Makaleler

Şeair-i İslâmiye’nin İhyası: Arapça Ezana Özgürlük

6 Ocak 2017

“Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’...

Mana-i Harfi

“Apoptosis” Mutlak Bir Rahmete İşarettir

6 Ocak 2017

Bedenimizle ilgili bütün gerçekleri bilseydik, herhalde ömrümüzün tamamı Halık-ı Zülcelale şükretmekle geçerdi. Mesela, her gün yüzlerce hücremizin ka...

Makaleler

Bediüzzaman’a göre Eğitimin İlkeleri

6 Ocak 2017

Said Nursi’nin eğitim ve irşad hayatı boyunca önemsediği ilkelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.A. Eğitim, İslâm’ın İki Ana Kaynağı O...

Mana-i Harfi

Sayısız Bilinmeyenli, Sonsuzuncu Dereceden Bir Denklem

6 Ocak 2017

Genellikle sabit bir yapı içerisinde belirli miktarda sıvıların dolaştığı bir beden algımız vardır. Yani çelikten bir yapı misali vücudumuzun içinde y...

Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: Âd Kavmi

6 Ocak 2017

Yemen’de, bir görüşe göre Şam ya da İskenderiye’de kurulduğu tahmin edilen kavmin ismi Hz. Nuh’un nesebine dayandırılmaktadır. (Arke...