Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Duyurular

Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da

20 Kasım 2019

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Konya’da “Risale-i Nur ve Tıp” başlığıyla bir kongre düzenleniyor.Risale-i Nur Enstitü...

Risale-i Nur Enstitüsü

XIII. Risale-i Nur Kongresi

23 Mart 2018

Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisinin ortaklaşa düzenledikleri XIII. Risale-i Nur Kongresi, ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekse...

Eserleri

İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah

23 Mart 2018

Biliniz ki, bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir.Yoksa, medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki; ahmakla...

Makaleler

Din-Devlet İlişkisi Yönünden Meclis İradesinin Üstünlüğü Meselesi – I

28 Şubat 2017

Bu makalede, demokrasiyi algılama biçimi ile ilgili olarak, Said Nursi ve çağdaşlarından bugüne kadar süregelen bir tartışmayı ortaya koyacağız....

Raporlar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NCA AÇIKLANAN TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI RİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ RAPORU

9 Şubat 2017

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NCA AÇIKLANAN TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARIRİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ RAPORU[1]A. Giriş      Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ...

Mana-i Harfi

Sağlıklı iletişim için Risale-i Nur

6 Şubat 2017

Son dönemlerde iletişim becerileri, başarının sırları, etkili olma, kişisel gelişim gibi konularda pek çok eğitim programı düzenleniyor ve yayınlar ya...

Makaleler

Bediüzzaman’a Göre Hukuk Ve Adalet – II

6 Şubat 2017

b- Psikoloji, İslam Kardeşliği ve AdaletAdalet-i mahzanın bir yönü de bir suçlunun sadece kendisinin (suçunun büyüklüğü nispetinde) ceza görmesi, yakı...

Makaleler

Bediüzzaman’a Göre Hukuk ve Adalet – I

6 Şubat 2017

Bilimsel çevrelerde en fazla kabul gören plüralist (çoğulcu) hukuk anlayışına göre hukuk; sosyal hayatı, ahlaki kıymetlere göre düzenlemeyi hedefleyen...

Mana-i Harfi

Duygu Çağı

6 Şubat 2017

İnsanlık alemi olarak topyekün kabul ettiğimiz iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel=çirkin şeklindeki varlık kategorileri toplumun kültür yapısı, tarih boyun...

Makaleler

Yeni Toplumun İnşasında Adalet ve İbadetin Birlikteliği

6 Şubat 2017

I. Yeni topluma doğruÇağın seküler dünyasında “kirlenmiş devlet, kirlenmiş toplum” çevresinde şikayetlerin tahammül sınırlarını zorlayan b...

Mana-i Harfi

İyilik Haddi Aşarsa, Kötülük Doğurur

6 Şubat 2017

Günlük yaşantıda bizim değer yargılarımızın belirlediği iyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarının çerçevesinde bazen iyi yada doğru olarak adlandırılan fii...

Mana-i Harfi

Güzellik ve Doğruluk

6 Şubat 2017

Güzellik temel bazı kurallar ve kabuller çerçevesinde şekillenen bir kavram olmakla birlikte, içinde bir izafilik ve kişiye görelik tarafı hep bulunan...

Makaleler

Said Nursî’nin Kozmoloji Öğretisi – II

6 Şubat 2017

Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Paradigma: Çatışmadan Karşılıklı Bağımlılık ve İşbirliğineŞimdi kozmoloji ile ekoloji arasındaki bağı kurabiliriz. İnsanın ta...

Makaleler

Natüralizm ve Panteizm Arasında Said Nursî’nin Kozmoloji Öğretisi

6 Şubat 2017

Tarihsel ve toplumsal bağlamı açısından “Tabiat Risalesi”, iki yönlü bir özelliğe sahiptir. Bir yönüyle bu risale, salt felsefi ve teorik bir çalışma ...

Makaleler

Başörtüsü savunmasının yöntemi ve haklılık delilleri

6 Şubat 2017

Ey hâkimler! Gençlik Rehberi’nin imanî dersleri ve ahlâkî telkinleri, ehl-i vukuf raporundaki gibi bir suç mevzuu olarak kabul ediliyorsa, (…) b...

Mana-i Harfi

Hazlar

6 Şubat 2017

Bir anahtarın fonksiyonunun ötesinde anlam üstlenmesi veya bizzat anahtarın sevilmesi, baş tacı edilmesi, üstelik kilidi açma amacı ile kullanılmaması...

Mana-i Harfi

Evrim

6 Şubat 2017

Evrim kavramı, varlığın farklı süreçler geçirmesini, gelişme yönünde farklılaşmasını, durumlar arasında geçişlerini ifade ediyor olmalı. Varlık alemin...

Mana-i Harfi

Hayatımız ve Belirsizlikleri

6 Şubat 2017

Hayat, bir sonraki anın ne getireceği belli olmayan bir belirsizliği hep barındırmaktadır. Zaman hızla akan bir sel gibi akıp giderken; bir yönüyle is...

Makaleler

Demokratik Çoğunluk ve Meşruiyet Sorunu

6 Şubat 2017

A- Demokratik Meşruiyet SorunuEski Yunan site devletinde demokrasi, çoğunluğun rejimidir. Bu rejimde, sadece özgür, yabancı olmayan ve köylü olmayanla...

Mana-i Harfi

Altın Oran

6 Şubat 2017

Varlık alemi, yaratılışı gereği hikmetlerle doludur ve insan aklına, algılarına hitap eden mükemmellik mesajları ile yüklüdür. Varlığın işleyişi ve in...

Mana-i Harfi

Tebessüm

6 Şubat 2017

Sonsuz cemal ve kemal, onu idrak edecek olan şuur sahiplerinin varlık sahnesine çıkmadığı zamanlarda gizlenmişken, varlığı kuşatma istidadındaki sınır...

Makaleler

Bediüzzaman’ın İrşad Yöntemi Olarak Kıyas-ı Temsili

6 Şubat 2017

Bediüzzaman, insanları irşad için nasıl bir yöntem belirlemeliydi? Soyut mantıksal çıkarımları esas alan klasik yöntemi mi, yoksa insanların bu çağda ...

Mana-i Harfi

Güzel Düşünen Güzel Görür

6 Şubat 2017

Varlığın mülk ve melekut olmak üzere iki yönü var. Mülk yönünde zıtlıklar iç içe. İyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, adalet-zulüm gibi kavramlar ya...

Makaleler

“Şükür Nimeti Ziyadeleştirir”

6 Şubat 2017

Yirmi Dokuzuncu Söz’de hayat, “vücudun nuru” olarak tarif edilmektedir. Şuur ise hayatın ziyası olarak tanımlanır. Buna göre kâinatı...

Makaleler

Bediüzzaman ve Hazcılık

6 Şubat 2017

Bediüzzaman, hazcılığın sosyal ve siyasal bilimlerin temeli sayıldığı bir ortamda yaşadı. Bu nedenle, klasik kelâmcılar gibi sadece kelâmî-felsefî isp...

Mana-i Harfi

Yeni Varlık İdraki

6 Şubat 2017

İnsanın yeryüzüne gönderilmesinde ve varlık aleminin yaratılmasında gözetilen temel maksadın, sonsuz bir güzelliğin varlıklar şeklinde ifade edilmesi ...

Mana-i Harfi

Şifa ve Hayat

6 Şubat 2017

Mülk alemi içinde işleyişler, sebeplerin ardından sonuçların yaratılması şeklinde önümüze çıkıyor. Bu hal pek çok olayda öyle bir yeknesaklık ve aynı ...

Mana-i Harfi

Farklılıkların Buluşması

4 Şubat 2017

Varlığın işleyiş şekline, eşya içinde farklılıkların ortaya çıkışına baktığımızda kaynağın hep teklik olduğunu gözlüyoruz. Şu an herkesin kabul ettiği...