Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul +90 212 513 1110
Enstitü Sayfası
Cansız varlıklardan, minerallerden hayata geçişin nasıl olduğu, DNA ve RNA moleküllerinin nasıl açığa çıktığı evrimci bakış açısıyla izah edilmeye çalışılmış, bu konuda pek çok farklı yaklaşım ortaya konmuştur. Susan Aldridge’in “Hayatın İpuçları” isimli eserinde yer alan “DNA Nereden Geldi?” başlıklı bölümünde; okumaya devam et
1

Makaleler
“İstanbul’a geldim, gördüm ki, sair şuubata nisbeten medâris az terakki etmiştir. Bunun da sebebi, kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan istidadı, meleke-i ilim yerinde ikâme olunmuş ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap tam olmamak sebebiyle şevksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş. Sair müntic-i taaccüb ve hayret olan ulum-u ekvan… okumaya devam et
0

Mana-i Harfi
Molekül yapısındaki varlıkların en gelişmişi herhalde DNA ve RNA adı verilen Deoksiribo Nükleik Asit ve Ribo Nükleik Asit adındaki maddelerin kısaltılmış şekilde ifadesi olanlarıdır. İki hidrojen bir oksijen gibi daha basit yapıdaki moleküller, organik yapılarda çok daha fazla sayıda karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen gibi atomların oluşturdukları daha karmaşık yapıdaki okumaya devam et
0

ÖNCEKİ YAZILARPage 1 of 3YENİ YAZI YOK